Rikspolisstyrelsen

Sammanfattning av Hultsfred

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 17:00 CEST

Årets Hultsfredsfestival är slut och polisen bedömer den som en av de lugnaste under senare år.

Det mest allvarliga inträffade under söndagsmorgonen då det fanns misstanke om att minst 500 ungdomar försökte starta ett upplopp. Festivalens vakter ingrep emellertid på ett tidigt stadium och 105 ungdomar kunde omhändertas enligt polislagens 13 paragraf och så småningom överlämnas till polisen.
PL 13 innebär att ungdomarna inte är misstänkta för något brott utan endast är omhändertagna för att undvika fortsatt bråk.

Ingen kom till skada och ungdomarna släpptes efter några timmar.
Anledningen till att vakter och polis ingrep är att man erfarenhetsmässigt vet att det beteende som ungdomarna uppvisade ofta är en förberedelse till upplopp.

Som tidigare nämnts har det varit lugnt men en del brott har naturligtvis inträffat.

Det har varit c:a 150 stölder, framförallt från tält (denna siffra kommer att öka då söndagen är en anmälningsdag).

Det har varit 9 fall av misshandel varav den allvarligaste inträffade under natten till söndagen. En 19-årig kille blev helt oprovocerat stucken i ryggen med ett vasst föremål. Killen fick föras till sjukhus med svåra skador (dock inte livshotande). Övriga fall har varit slagsmål med knytnävar och ingen har kommit till allvarlig skada. Vid minst två tillfällen har det suttit folk gripna men de har släppts efter att ha förhörts.

Det har förekommit två anmälningar om våldtäkt men i bägge fallen har det visat sig att de inledande uppgifterna varit felaktiga och några vidare åtgärder kommer ej att ske från polisens sida.

Det har utöver detta varit 4 skadegörelser och ett rattfylleri. Det senare kan ju tyvärr öka i och med att festivalen avslutas och många ska köra hem.
Anmälningarna om narkotikabrott har ökat något sedan föregående år. Här nedan redovisas siffrorna med förgående års siffror inom parantes.

* Det har varit 125 (116) narkotikabrott, de flesta ringa narkotikabrott men även några där överlåtelse skett.

* Det är 92 (89) personer misstänkta för narkotikabrott, 12 av dessa är 18 år eller yngre.

* Det har skett 43 (30) beslag, mestadels cannabis avsett för eget bruk.

* Slutligen har det varit 20 stycken omhändertagna för LOB (fylleri) och 140 för PL 13 (ordningsstörning), av de 140 omhändertogs 105 under söndagsmorgonen.

Allt detta ska ses i förhållande till att det varit runt 25.000 besökare.
Uppfattningen inom polisen är att de under patrullering på festivalområdet upplevt en lugn och trivsam stämning.

Hoppas att Ni erhållit den information som önskats.

Ulf Karlsson, informationschef