Skövde kommun

Sammanfattning av presskonferens 2/11

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 16:12 CET

Information om återuppbyggnad och expansion av förskoleavdelningar i Skövde kommun.
Just nu pågår ett omfattande arbete med förberedelser och planering inför återuppbyggnaden och expansionen av förskoleavdelningar i kommunen.

Fram till år 2009 ska minst 27 förskoleavdelningar byggas. Det stora antalet omfattas av 12 nedbrunna avdelningar (motsvarande cirka 185 förskoleplatser).

Vidare ingår 10 avdelningar som det sedan tidigare finns ett politiskt beslut om att uppföra samt ytterligare 5 avdelningar som skolförvaltningen måste expandera med vid årsskiftet för att klara barnomsorgskön som idag uppgår till cirka 140 barn.

Det pågående arbetet just nu består av:

* Tillfälliga lösningar på kort sikt (augusti 2008).
* Programarbete inför den stora nybyggnationen av Flugan, Fjärilen och Rosenhaga.
* Expansion av fem avdelningar under våren 2007.

Tillfälliga lösningar
De tillfälliga lokallösningarna för de förskolebarn som förlorade sin förskola i bränder, ser för närvarande ut på följande sätt:

Fjärilen - Bondens Hus 2 avdelningar, Matteuskyrkan
2 avdelningar och Skogsrokyrkan 1 avdelning.

Flugan – Uddagården 2 avdelningar och Solrosen 2 avdelningar.

Karstorp – Aspö 4a.


Nybyggnation och paviljonger
– Ambitionen har varit att så snabbt som möjligt få tillbaka samtliga utplacerade förskolbarn och nu är vi på god väg, förklarar skolchefen Ann-Sofie Rundberg.

För närvarande pågår ett omfattande programarbete, förberedelser och planering inför nybyggnationen av de tre förskolorna Fjärilen, Flugan och Rosenhaga som beräknas vara inflyttningsklara den 1 juli 2008.

När det gäller Karstorp är samma planering för en nybyggnation ännu inte påbörjad men ligger i startgroparna. Förskoleverksamheten för Karstorpsbarnen beräknas fortgå på Aspö 4a under de närmsta två åren.

I väntan på att de nya förskolorna ska bli inflyttningsklara, flyttar Fjärilen hem till den tillfälligt uppställda förskolepaviljongen den 14 november. En pressinbjudan om detta kommer inom kort.

De fjärilsbarn som tillhör avdelning Hyddan blir tillsvidare kvar på Skogsro. Under hösten 2007 ska dessa barn flyttas till den paviljongförskola i Södra Ryd som även är avsedd för Flugans förskolebarn.

Planerad inflyttning för Flugans barn i paviljongförskolan beräknas till vecka 10 år 2007. Upphandling av paviljonger pågår och bygglov ska sökas på Ryd 15:1 även kallad ”Lilla sommarland”.

– Bygglov för detta ska sökas under nästa vecka, berättar Karl Alexanderson, teknisk chef.

Expansion med fem nya avdelningar
Parallellt med nybyggnationen sker en expansion av verksamheten med fem nya förskoleavdelningar till årsskiftet för att klara barnomsorgskön.

En av dessa nya avdelningar skapas på Aspö 4a genom att öka antalet barn och personal med motsvarande en avdelning.

Ytterligare en förskoleavdelning skapas tillfälligt under våren i den paviljong som är avsedd för Flugans barn och Fjärilsbarnen på Skogsro. Under hösten flyttar sedan Fjärilsbarnen in till denna avdelning.

På Uddagården sker en expansion av två avdelningar när Flugans förskolebarn flyttar därifrån till sin paviljong.

Arbete pågår med att möjliggöra ytterligare expansion främst i Östermalm och Skultorp.

– Inom två veckor hoppas vi kunna presentera en femte expansionslösning, placerat i detta område menar Ann-Sofie Rundberg, skolchef.

I samband med expansionen av fem nya förskoleavdelningar har annonsering efter 15 förskollärare gjorts. Skolkontoret har tagit emot 151 ansökningar, varav 72 av de sökande är behöriga förskollärare. Rekryteringen av ny personal ska förhoppningsvis vara klar före jul.

– Man pratar ofta om svårigheter med att rekrytera förskollärare. Det märker vi inte av. Det är oerhört positivt att vi har så många sökande som vill arbeta hos oss i Skövde kommun, säger Ann-Sofie Rundberg.

Medverkande vid presskonferensen:
Skolchef Ann-Sofie Rundberg, controller Anders Bernhall skolkontoret, teknisk chef Karl Alexanderson, planchef Claes Waxberg och bygglovchef Claes Clausen.

Kontakt
Ann-Sofie Rundberg
Skolchef
0500-49 82 87
070-201 47 97