Europaparlamentet

Sammanfattning av utfrågningen av Cecilia Malmström – Inrikes frågor

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 16:58 CET

Inget EU-land kan ensamt hantera hotet från den organiserade brottsligheten eller utmaningarna med invandringen, sade Cecilia Malmström, kandidat till posten som inrikeskommissionär, under människorättsutskottets granskning av henne. Hon försvarade också avtalet om överföring av bankdata (Swift) som EU har med USA och berättade att hon tänker lägga fram en rad lagförslag, bland annat om ensamkommande flyktingbarn och en översyn av EU:s gränsskyddsbyrå Frontex.

Simon Busuttil (PPE, MT), pekade på "den oproportionerligt stora bördan på länderna i södra EU" när det gäller illegal invandring.
– Hundratals personer drunknar varje år. Kommer EU att vidta åtgärder för att stoppa den illegala invandringen och i så fall hur? undrade han.
– EU bär ett ansvar för att ta emot dem som behöver skydd eller söker asyl, svarade Cecilia Malmström och sa att hon ville stärka gränskontrollsbyrån Frontex och öka solidariteten mellan EU-länderna och också "samarbeta nära med EU:s grannländer", särskilt transitländerna.
– Borde man inte se till att alla 27 länder delar på kostnaderna? undrade Mario Borghezio (EFD, IT) och syftade även han på invandringstrycket i Medelhavsområdet. Cecilia Malmström svarade att "varje land måste ta sitt ansvar", men tillade sedan:
– Det är inte möjligt att tvinga länder till solidaritet.

Skydd av ensamkommande flyktingbarn
Anna Maria Corazza Bildt (PPE, SE) undrade hur Cecilia Malmström tänkte arbeta för att stödja ensamkommande flyktingbarn och underlätta återföreningen med deras familjer.
Malmström svarade att det är viktigt att systemet för att ta hand om dessa är ansvarstagande, förutsebart, solidariskt och respekterar de mänskliga rättigheterna. Hon planerar också lägga fram ett förslag om just de ensamkommande flyktingbarnens situation.

"Under hela mitt yrkesliv har jag arbetat för de grundläggande rättigheterna"
Claude Moraes (S&D, UK) var orolig för möjliga problem som kan uppstå i och med att ansvaret för ämnesområdena frihet, säkerhet och rättvisa nu delas mellan två kommissionärer (Malmström och hennes luxemburgska kollega Viviane Reding). Han var också bekymrad över att säkerhet och de grundläggande rättigheterna hamnat i två olika portföljer.
– Jag kommer att samarbeta oavbrutet med Viviane Reding (...) det är möjligt att det blir konflikter, men under hela mitt yrkesliv har jag arbetat för de grundläggande rättigheterna. Jag skulle inte ha tagit det här jobbet om jag inte trodde att jag skulle kunna göra en skillnad, svarade Cecilia Malmström.

Illegal invandring: mot nya förslag
Jeanine Hennis-Plasschaerts (ADLE, NL) frågade hur kommissionärskandidaten tänker minska motiven för att invandra illegalt till Europa samtidigt som man ökar motiven för laglig invandring. Malmström svarade att "vi måste ha lika system för mottagande i alla EU-länder" och att EU också behöver erbjuda "lagliga möjligheter att komma till Europa". Hon tillkännagav också att hon snart kommer att föreslå tre direktiv: ett som ska underlätta för stora företag att flytta anställda mellan olika EU-länder, ett för säsongsarbetares rättigheter och ett om lärlingar och praktikanter.

Judith Sargentini (Gröna/EFA, NL) beklagade de tunna resultat från arbetet med laglig invandring sedan 2005 och även rådets sätt att arbeta med frågan.
– Jag är ingen "superwoman" men jag ska göra mitt bästa, svarade Cecilia Malmström. – Vi behöver invandring, och det är absolut nödvändigt att arbetskraftsinvandrarna vet att när de är i Europa, så har de en mängd rättigheter.
Hon förklarade också att hon vill ha en invandringspolitik som även är fördelaktig för ursprungsländerna, och inte berövar dem på deras bästa arbetskraft.

Ramar och verktyg för Frontex
Rui Tavares (GUE/NGL, PT) var bekymrad över avtalet om illegal invandring som Italien och Libyen har enats om och önskade att Frontex "återgår till en mer humanistisk tradition" och ser till att rädda nödställda migranter till havs. Hélène Flautre (Gröna/EFA, FR) hävdade att Frontex inte "fokuserar på den mänskliga faktorn".
Kommissionärskandidaten svarade att det är nödvändigt att föra samtal med Libyen, även om det "inte är lätt". Hon bekräftade att hon fortfarande stödjer den så kallade non-refoulement-principen (som ska skydda flyktingar mot att återsändas till en stat där de riskerar förföljelse, ett s.k. politiskt verkställighetshinder).

Cecilia Malmström berättade också, i ett svar till Jeanine Hennis-Plasschaert, att hon planerar lägga fram ett förslag om att reformera Frontex, för att byrån ska kunna köpa sin egen utrustning.
– Ibland utlovar medlemsländerna saker som de inte håller, sa hon.

– Det du säger gör mig inte det minsta trygg. Du förespråkar en massinvandring till Europa samtidigt som miljontals personer är arbetslösa, sa Louis Bontes (NI, NL).
– Alla medlemsländer kommer att behöva arbetskraftsinvandring, för att klara vår ekonomi...det visar statistiken...antalet och i vilka branscher är upp till medlemsländerna att bestämma, men det ska finnas europeiska ramar, svarade Malmström.

Kampen mot terrorismen: utvärdera de verktyg som redan finns
– Kampen mot terrorism kommer att vara en av mina prioriteter, slog Cecilia Malmström fast i ett svar till Timothy Kirkhope (ECR, UK), som väckte frågan i ljuset av de julens händelser.
– EU har redan gjort en hel del, men vi behöver en översyn av alla verktyg som redan finns: Vad finns? Kan man göra sig av med något? Är det något som saknas?
I svar på en fråga från Sarah Ludford (ALDE, UK) sade Cecilia Malmström att det som behövs är att "dela på informationen och stärka förtroendet länderna emellan", snarare än att skapa nya system.

Datalagringsdirektivet: mot en översyn
Jan Philipp Albrecht (Gröna/EFA, DE) undrade om kommissionärskandidatens planer för datalagringsdirektivet.
– Datalagringsdirektivet kommer att genomgå en översyn i början av nästa år, en utvärdering, och då kommer vi att titta på alla dessa frågor: proportionalitet, dataskydd, användbarhet, kostnader och så vidare, svarade hon.

"Swift behövs"
Birgit Sippel (S&D, DE) undrade över proportionaliteten i avtalet med USA om utbyte av bankdata via SWIFT-nätet.
– Swift behövs... jag har exempel på individer som har gripits i Storbritannien och i Tyskland, på attentat som förhindrats... den här veckan kommer frågan att diskuteras i Toledo med USA:s statssekreterare Janet Napolitano, svarade hon.

Förslag i kampen mot människohandel
Som svar på en fråga av Anna Hedh (S&D, SE) som betonade att "80 procent av all människohandel är kopplat till sexhandel", svarade Cecilia Malmström att hon planerade ett lagförslag inom kort.
– Efterfrågan på dessa tjänster är ett stort problem. Personligen ser jag ett samband mellan prostitution och människohandel, lade hon till.

Kampen mot droger
Salvatore Iacolino (PPE, IT) undrade hur EU bättre ska kunna bekämpa droger och narkotikamissbruk. Kommissionärskandidaten svarade:
– EU och medlemsstaterna bör göra mer, men vissa aspekter hanteras bäst på lokal eller nationell nivå.

Maffian är "inte bara ett italienskt problem"
Kampen mot organiserad brottslighet i allmänhet och mot maffian i synnerhet togs upp i en fråga av Rita Borsellino (S&D, IT). Cecilia Malmström svarade:
– Maffian är helt rätt en mycket viktig del av den organiserade brottsligheten...Vivane Reding och jag kommer att arbeta med frågan om konfiskering av maffians tillgångar... Maffian är inte bara ett problem i Italien utan i alla länder.

För ytterligare information:
Marina Lähteenmaa, pressekreterare
Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 0709-98 96 41
E-post: marina.lahteenmaa@europarl.europa.eu

Sara Ahnborg, pressekreterare
Europaparlamentets presstjänst
Tel: +32 2 28 34018 (Bryssel)
Mobil: +32 498 98 1336
E-post: sara.ahnborg@europarl.europa.eu