Rikspolisstyrelsen

Sammanfattning efter dagens presskonferens i Gällivare

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2008 10:31 CET

Hej! Här är åklagarnas sammanfattning efter dagens presskonferens i Gällivare. Hälsar Roger Jönsson
Vi har kallat till presskonferens för att lämna följande information. Till utredningen avseende mordet på Carolin Stenvall har nu inkommit ett preliminärt obduktionsbesked från rättsläkaren i Umeå. Av beskedet framgår inledningsvis att den undersökta kroppen, av rättsodontolog, konstaterats vara kvarlevorna av Carolin Stenvall. Av det preliminära beskedet framgår vidare att den döda kroppen efter Carolin Stenvall företett
- dels tecken till kraftigt våld mot huvudet med söndertrasning av skelettdelar i huvud- och ansiktsregionen,
- dels tecken på en skottskada med ingångsöppning på ryggens vänstra sida
- dels brännskador
- dels tecken på långt framskriden förruttnelse med avsaknad av mjukdelar Dödsorsaken är inte fastställd men starka skäl talar för att döden orsakats av annan person. Den häktade mannen har i förhör uppgett att han skjutit Carolin Stenvall på skogsbilvägen, den sk 58:an, med något av sina jaktvapen. Fynden på brottsplatsen bekräftar hans uppgifter om skottlossning. En kula har i tisdags den 4 november, efter sök med metalldetektor, återfunnits i anslutning till de tidigare funna spåren av Carolin. Mannen har också i förhör uppgett att han vid den sk Stenåldersboplatsen har bränt kroppen. Teknikernas fynd vid denna plats bekräftar mannens uppgifter. Man har funnit spår i terrängen efter en brandplats med brända klädrester. Den häktade mannen håller i övrigt fast vid sin version av det inledande händelseförloppet vid Stenbron och att det är där han av oaktsamhet orsakat Carolins död genom en knuff. Trots att mannen vidgår att han skjutit Carolin Stenvall på 58an finns diskrepanser och frågetecken mellan hans uppgifter och gjorda fynd och/eller analyser. Vad dessa i detalj innefattar är inget vi i nuläget informerar om.
Löpande mediakontakter i detta ärende kommer i fortsättningen att handhas av polisintendent Anders Danielsson vid Polismyndigheten i Norrbotten på telefon 0920 - 295040 eller informationsdirektör Roger Jönsson på telefon 0920 - 29 50 80. Observera att polisen eller åklagarna har inga ytterligare kommentarer att göra efter dagens presskonferens. Pressmeddelanden kommer att länkas ut genom sedvanliga kanaler samt står även att återfinna på åklagarmyndighetens externa webbplats; www.aklagare.se