Gunnebo AB

Sammanfattning från Gunnebos kapitalmarknadsdag den 10 februari 2011

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 12:48 CET

Säkerhetskoncernen Gunnebos kapitalmarknadsdag har idag ägt rum i Stockholm och gästades av ett 50-tal analytiker, fondförvaltare, investerare och journalister.

Agendan för dagen var följande:

 • En uppdatering kring åtgärdsprogrammet Get It Right, “From Get It right to Strategy Execution”
 • Genomgång av Koncernens finanser
 • Presentation av Gunnebos Affärsområden
 • Presentation av Gunnebos säljregioner
 • Sammanfattning, inklusive en indikation och guide till 2010 års nettoomsättning och rörelsemarginal, omräknat i den nya rapporteringsstrukturen från första kvartalet 2111
 • Q&A

Kapitalmarknadsdagen inleddes med ett anförande av VD och Koncernchef Per Borgvall under rubriken “From Get It Right to Strategy Execution”:

"2010 har varit ett händelserikt år i Gunnebo. Vi har haft ett fortsatt fokus på Get It Right-programmet och implementerat en ny strategi, minskat Koncernens fasta kostnader, förbättrat marginalerna samt genomfört  åtgärder som stärkt kassaflödet och därigenom förbättrat Koncernens finansiella ställning.”

”Mot bakgrund av den nya strategin har vi under året etablerat verksamhet för såväl försäljning som inköp och produktion i Kina, förvärvat APIs division Security Products i Australien vilket dubblat vår omsättning på denna marknad samt avyttrat Troax.

Sammantaget innebär alla de aktiviteter som genomförts under 2010 att Gunnebo nu finansiellt står starkare än på mycket länge. Nästa steg i koncernens utveckling blir att lämna åtgädsprogrammet ”Get It Right” bakom oss och istället fullt ut fokusera på att genomföra den nya strategin och säkerställa att den levererar förväntad lönsamhet”.

Därefter följde en presentation om koncernens finanser, presentationer av Koncernens Affärsområden Bank Security & Cash Handling, Entrance Control, Secure Storage och Services samt presentationer av Gunnebos tre säljregioner. Vänligen besök www.gunnebo.com för att ta del av dessa presentationer.

Gunnebos VD och Koncernchef sammanfattade 2011 års Kapitalmarknadsdag genom att återupprepa Gunnebos strategiska fokus samt ge en indikation och guidning kring 2010 års nettoomsättning och rörelsemarginal, omräknat i den nya rapporteringssturkturen. Han kommenterade även det faktum att delar av Koncernens verksamhet i dag ligger i organisationen Developing Businesses och inte innefattas i det strategiska scopet.

“Vid sidan om våra fyra Affärsområden har vi även en organisatorisk enhet som heter Developing Businesses. Enheten utgörs av de tre organisationerna Gateway, Perimeter Protection och SafePay där varje organisation har sin egen åtgärdsagenda med lönsamhet som ett gemensamt mål. Vi utvärderar löpande olika utvecklingsalternativ och strategier för dessa verksamheter med fokus på var de på lång sikt skapar bäst aktieägarvärde”.

Följande pressreleaser publicerades under dagen:

 • Förändringar i Gunnebos Koncernledning
 • Gunnebo tecknar 13,5 MEUR order med centralbank i Afrika/Mellanöstern
 • Gunnebo får nya tunnelbaneorder i Kina
 • Gunnebo Kina tecknar prestigefylld skåporder
  med Hitachi
 • Guide till ny rapporteringsstruktur från första
  kvartalet 2011
 • Gunnebo uttalar sig om marknadsförutsättningarna för 2011

Alla presentationer som getts under dagen kommer att finnas tillgänglig via webcast på Gunnebos hemsida www.gunnebo.com från eftermiddagen den 10 februari.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Per Borgvall, VD och Koncernchef AB, tel. 010-2095 000, eller
Karin Wallström, Communication & IR Director Gunnebo AB, tel. 010-2095 026,
eller e-mail: karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebo.com

Säkerhetskoncernen Gunnebo har en årlig omsättning på 6 000 miljoner kronor och 5 700 anställda. Vi tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till banker, detaljhandel och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. Vår erfarenhet och närvaro gör din värld säkrare.