Miljöpartiet de gröna

Sammanhållen globalpolitik en klar förbättring

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 16:46 CET

Miljöpartiet är stort sett nöjda med den nya politik för global utveckling som utrikesutskottet presenterade på en presskonferens idag. Betänkandet "Sveriges Politk för Global Utveckling" (2002/03:122) innebär ett mer samlat grepp där alla beslut vi fattar hemma och i internationellt samarbete skall främja god global utveckling. Det är ett stort steg framåt.

- Många av Miljöpartiets yrkanden och våra ordalydelser återfinns i löptexten och sammantaget ger riksdagensbehandling mycket bättre anvisningar för genomföranden och vägledning, än vad någonsin propositionen Gemensamt Ansvar gjorde. Emellertid har vi några skarpa reservationer som tydliggör på vilka punkter detta inte är förenligt med ett grönt synsätt, säger Lotta N Hedström, miljöpartiets ledamot i utrikesutskottet.

-Vapenexport till fattiga och krigförande länder måste uttalat underordnas betänkandets mål och perspektiv, dvs aldrig få företräde som något för ”nationens bästa”, som majoriteten menar. Detta är skamfläcken i betänkandet och det strider flagrant mot idealet om en samordnand och samstämmig politik.

- Utvärderingen av WTO- arbetet måste ges en radikalare form. Sverige behöver gå väsentligt längre i ansträngningarna att demokratisera WTO:s procedurer, begränsa den sammantagna förhandlimgsagendan och akut revidera Investeringsavtalen och TRIPS.

-Hungerbekämpning och livsmedelssuveränitet är två begrepp som vi velat ha väsentligt starkare skrivningar om. Varje land måste kunna sätta sin egen livsmedelsproduktion och egen försörjning framför export och frihandelskrav .

- Skuldavskrivningen måste gå betydligt snabbare än vad utskottsmajoriteten nöjer sig med, genom att bara stödja det sk HIPC-initiativet sådant som det är nu. Det som behövs är ett nytt snabbare verkande HIPC-initiativ.

- Slutligen måste de stora globalt verksamma företagen få bindande regler för sin verksamhet, så att deras intressen inte överflyglar små och fattiga staters möjligheter att konsolidera sin utveckling

Lotta N Hedström 070-340 63 67 Ulf Söderström, politisk sekreterare, 0707-30 62 10