Accelerator Nordic AB

Sammanläggning av aktier i Accelerator

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2013 11:18 CET

Accelerator Nordic AB genomför sammanläggning av aktier, innebärande att tio befintliga aktier sammanläggs till en aktie. Sista dagen för handel i Accelerators aktier före sammanläggning blir den 6 november, och första dagen för handel efter sammanläggningen blir den 7 november. Avstämningsdagen för sammanläggningen blir den 11 november.


Den extra bolagsstämma i Accelerator Nordic AB (publ) (”Accelerator”) som hölls den 14 oktober 2013 beslutade om sammanläggning av aktier innebärande att tio befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Accelerators styrelse har fastställt avstämningsdagen till den 11 november 2013.

Sammanläggningen innebär att tio befintliga aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,35 kronor, sammanläggs till en (1) ny aktie med ett kvotvärde om 3,50 kronor. Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Accelerator att minska från 109 746 340 till 10 974 634 aktier. Sista dagen för handel i Accelerators aktier på Aktietorget före sammanläggningen är den 6 november 2013. Första dagen för handel i Accelerators aktier efter sammanläggningen är den 7 november 2013, vilket innebär att aktiekursen från och med den 7 november 2013 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen.

Aktieägarna i Accelerator kommer automatiskt att få ett nytt, lägre antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. För de aktieägare vars innehav av aktier inte är jämnt delbart med 10, kommer aktieägaren Nortal Investments AB att, vederlagsfritt, tillskjuta det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav som är jämnt delbart med 10. Inga åtgärder behöver vidtas av berörda aktieägare.

Till följd av sammanläggningen kommer Accelerators aktie från och med den 7 november 2013 att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för aktier av serie B i Accelerator är SE0005504602.

För ytterligare information kontakta Thomas Gür, VD Accelerator Nordic AB, +46 70 797 64 51.


Accelerator Nordic AB är inriktat på ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen med ursprung i Accelerator-gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas och kommit att avknoppas och marknadsnoteras: PledPharma AB, Spago Imaging AB samt nyligen SyntheticMR AB. Accelerators dotterbolag AddBIO AB har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se