Finansdepartementet

Sammanläggningsbidrag till Åsele, Vilhelmina och Dorotea kommuner

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 13:10 CET

Regeringen har i dag beslutat att ge Länsstyrelsen i Västerbotten i uppdrag att genomföra en förstudie om en eventuell sammanläggning av Åsele, Vilhelmina och Dorotea kommuner. Studien ska utgöra underlag inför ställningstagande om en eventuell kommunsammanläggning.

Som en del i förstudiearbetet planerar de tre kommunerna att utveckla och fördjupa samverkan mellan kommunerna. Syftet är att hitta gemensamma lösningar, samordna resurser för att trygga välfärden och upprätthålla en tillfredsställande service till kommunmedborgarna på lång sikt.

Bidraget uppgår totalt till 1,6 miljoner kronor. En första avrapportering av förstudien sker senast den 30 november 2006. Projektet i sin helhet ska avrapporteras senast den 30 april 2008.

- Bra initiativ har tagits och jag ser med förväntan fram emot resultatet av arbetet säger Kommunminister Sven-Erik Österberg i en kommentar.

- Jag hoppas att fler kommuner ska ta initiativ till liknande projekt. Detta kan vara en väg för vissa kommuner att klara de utmaningar som kommunerna i framtiden står inför avslutar Sven-Erik Österberg.


Kontakt:
Matz Larsson
Pressekreterare hos Sven-Erik Österberg
08-405 57 68
070-681 37 02
registrator@finance.ministry.se

Eva Eklund
Departementssekreterare
08-405 31 58