Den okända hästen

Sammanslagna ärenden minskar demokratin

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 07:00 CET

Demoex fick utstå hård kritik vid en omröstning när de krävde återremiss av ett ärende trots att en klar majoritet hade röstat för via hemsidan. Ärendet gällde om kommunen skulle upplåta mark för att bygga ett lågprisvaruhus och en hamburgerrestaurang bakom gymnasiet.

Digital direktdemokrati hade barnsjukdomar i början. Deltagarna kunde bara rösta ja eller nej, inte begära återremiss. När två eller flera frågor slås ihop, så minskar antalet valmöjligheter. Det kallas för rävsax och är ett vanligt knep i politiken.

I debatten hade deltagarna betygssatt argumenten. Starkaste förargumentet ville ha ett lågprisvaruhus men var tveksamt till hamburgerrestaurang, och starkaste motargumentet var enbart emot restaurangen. Rävsaxen tvingade Demoex att antingen rösta för eller emot båda, vilket inte stämde med vad medlemmarna ville som representanten tolkade saken.

Representanten yrkade därför på återremiss av ärendet och krävde att frågorna skulle behandlas separat, varpå andra partier häcklade Demoex. Efter detta avsteg från principen att representera omröstningsresultatet på hemsidan föreslog de en motion om att hålla isär frågorna på den politiska dagordningen.

Sammanslagna frågor minskar det demokratiska inflytandet. Principen bör vara att endast budgetfrågor hör ihop och alla andra sakfrågor behandlas separat. Demoex ändrade sina stadgar och gav representanten hädanefter rätt att återremittera frågor oberoende av omröstningsresultatet.