Rikspolisstyrelsen

Sammanslagning av två avdelningar, Polismyndigheten Värmland

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 14:41 CEST

Polismyndigheten Värmland har 2003-09-16 slagit samman Närpolisavdelningen och Ordningspolisavdelningen till en avdelning, den Operativa avdelningen.

Till chef för den operativa avdelningen har förordnats poliskommissarie Rolf Sandberg, tidigare chef för närpolisområde Arvika.Till bitr. chef för den operativa avdelningen har förordnats poliskommissarie Carina Lövgren, tidigare chef för närpolisavdelningen.

Genom organisationsförändringen skall verksamheten kunna samordnas på ett bättre sätt och därigenom bli effektivare.

Ev. frågor i ärendet besvaras av länspolismästare Ulrika Herbst, tel 054-145050. Poliskommissarie Rolf Sandberg, tel. 070-6098906, poliskommissarie Carina Lövgren, tel. 070-6098986, och undertecknad.

Sten Persson
Poliskommissarie/informationschef
Tel. 054-14 50 60,070-609 89 96
e-post: sten.persson@varmland.police.se