LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Sammanslagningen tydlig reaktion på ökad konkurrens

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 11:41 CET

Swedish Meats arbetar på en marknad där konkurrensen är hård, vilket uppgörelsen om en sammanslagning av Swedish Meats och HK Roukatalo Group är en tydlig reaktion på. Det säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson i en första kommentar till affären som tillkännagavs idag.

– Det är aldrig bra att jobba i osäkerhet och därför känns det bra att man nu nått en uppgörelse. Marknaden blir allt mer internationell och då är det också naturligt att man som Swedish Meats söker sig utanför nationsgränserna efter en samarbetspartner, säger Lars-Göran Pettersson.

– Utifrån vad som idag är känt om affären är det för tidigt att säga vad den kommer att innebära för Swedish Meats medlemmar. Det är viktigt att möjligheterna till export ökar. Som grisbonde och medlem i Swedish Meats förväntar jag mig att sammanslagningen kommer att resultera i bättre ekonomi för den enskilde bonden.För mer information, kontakta
Johan Taubert, pressekreterare, LRF, 070-543 25 89
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en växande intresse- och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog. Många lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla, Swedish Meats och Lantmännen, är också medlemmar i LRF. LRFs medlemsantal har ökat nio år i rad och var vid årskskiftet över 163 000.

LRF arbetar med visionen: Vi får landet att växa. Visionen innebär att Sveriges gröna näringar år 2010 ska vara ledande när det gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.