Västra Götalandsregionen

Sammanträde 28 augusti 2007 i HSN 6 MittenÄlvsborg

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 08:47 CEST

Hälso- och sjukvårdsnämndeni MittenÄlvsborg beslutade vid sitt sammanträde den 28 augusti 2007 om följande:

* att hos regionstyrelsen tillstyrka föreslagna fastighetsinvesteringar vid Alingsås lasarett.
* att ansöka hos Hälso- och sjukvårdsavdelningen om att under 2007 få del av centrala medel för utveckling av sjukvårdsrådgivningen i Södra Älvsborg.
* att säga upp avtal med respektive kommun i Mittenälvsborg avseende samverkan kring lokalt folkhälsoarbete.
* att uppdra åt hälso- och sjukvårdschefen att påbörja arbetet med att se över formerna för fortsatt samverkan med kommunerna avseende lokalt folkhälsoarbete.

Hälso- och sjukvårdskansliet i Borås

Kontaktperson: Hälso- och sjukvårdschef Marie Röllgårdh, 033-17 48 15