Västra Götalandsregionen

Sammanträde 29 september hälso- och sjukvårdsnämnd 11, Hisingen

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 10:20 CEST

Från Hälso- och sjukvårdskansliet Göteborg 2010-10-01 08:45

Sjukskrivningsmiljarden – överenskommelse om fördjupade medicinska utredningar år 2010

Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 beslutade på sammanträdet att teckna överenskommelse med Primärvården Göteborg om att utföra de fördjupade medicinska utredningarna inom ramen för sjukskrivningsmiljarden.

Fördjupade medicinska utredningar beställs av Försäkringskassan i ärenden där myndigheten har behov av fördjupad information. Tidigare har Försäkringskassan beställt dessa utredningar av privata aktörer med vilka myndigheten har haft avtal. I villkoren för sjukskrivningsmiljarden år 2010-2011 fastslås att utförandet av fördjupade medicinska utredningar ska övertas av landstingen.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har ålagt hälso- och sjukvårdsnämnderna att sluta överenskommelser med vårdenheter som åtar sig uppdraget att utföra dessa utredningar och nämnden beslutade att teckna överenskommelse med Primärvården Göteborg.

Finansiering av Tillnyktingsenheten (TNE)

Social resursförvaltning i Göteborgs stad har begärt att hälso- och sjukvårdskansliet deltar i en gemensam utredning av ansvar för och finansiering av TNE.
Hälso- och sjukvårdsnämnderna 5 och 12 har vid tidigare tillfälle fattat beslut om att medfinansiera verksamheten med 135 000 kronor vardera, under förutsättning att de håller öppet alla dagar i 6 månader. Vid sitt sammanträde den 29 september beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 att betala ut 135 000 kronor i enlighet med ovanstående.

 

För mer information:
Mariella Olsson, ordförande, 0768-915343,
Erland Lundell, förste vice ordförande, 0706-293821,
Vivi-Ann Nilsson, andre vice ordförande, 0704-533700


Kontaktperson: Nämndsekreterare Sophie Nygren, 031-630758, 0705-420573