Västra Götalandsregionen

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 29 april

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 16:52 CEST

Vid sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus onsdagen den 29 april 2009

på Sjukhuset i Falköping, kommer nedanstående ärenden att behandlas:

1.Val av protokolljusterare (förslag Erika Ekesbo)

2.Protokoll från sammanträdet 2009-03-06, dnr 091001/SkaS (bilaga)

3.Delårsbokslut mars 2009, dnr 091070/SkaS (bilaga)

4.Svar på remiss - förslag på revidering av riktlinjer för informationssäkerhet
i Västra Götalandsregionens verksamheter, dnr 091174/SkaS (bilaga)

5.Svar på remiss - Förslag till klimatstrategi för Västra Götaland, dnr 091096/SkaS (bilaga)

6.Anmälnings- och delegationsärenden, dnr 091001/SkaS (bilaga)

7.Sjukhusdirektörens information


Kontaktperson: Informationschef Johanna Wiechel, tel 0500-43 10 56, 070 508 05 39
Publicerad av: Inger Bergman Epost: inger.bergman@vgregion.se