Nyköpings kommun

Sammanträdestider 2010

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 09:43 CET

Nu har nämnderna beslutat om sammanträdestider för 2010. Observera att tiderna är preliminära och att definitiv plats och tid meddelas i kallelsen till mötet:

Kommunstyrelsen
18  januari  kl 13.30  Stadshuset sal B
1 februari kl 13.30  Stadshuset sal B
15  februari  kl 13.30  Stadshuset sal B
1  mars  kl 13.30  Stadshuset sal B
15  mars kl 13.30  Stadshuset sal B
29  mars  kl 13.30  Stadshuset sal B
19  april  kl 13.30  Stadshuset sal B
3  maj  kl 13.30  Stadshuset sal B
17 maj  kl 13.30  Stadshuset sal B
31  maj  kl 13.30  Stadshuset sal B
14  juni  kl 13.30  Stadshuset sal B

23  augusti  kl 13.30  Stadshuset sal B
6  september  kl 13.30  Stadshuset sal B
20  september  kl 13.30  Stadshuset sal B
4  oktober kl 13.30  Stadshuset sal B
18  oktober  kl 13.30  Stadshuset sal B
1  november  kl 13.30  Stadshuset sal B
22  november  kl 13.30  Stadshuset sal B
6  december  kl 13.30  Stadshuset sal B
20  december  kl 13.30  Stadshuset sal B


Kommunfullmäktige

9  februari kl 19.00  Stadshuset sal A
9  mars  kl 19.00  Stadshuset sal A
13  april  kl 19.00  Stadshuset sal A
11  maj  kl 19.00  Stadshuset sal A
8  juni kl 19.00  Stadshuset sal A

14  september  kl 19.00  Stadshuset sal A
12  oktober  kl 19.00  Stadshuset sal A
9  november  kl 19.00  Stadshuset sal A
30  november  kl 19.00  Stadshuset sal A
14  december  kl 19.00  Stadshuset sal A


Barn- och ungdomsnämnden
2  februari  kl. 13.30  Stadshuset sal B
9 mars  kl. 13.30  Stadshuset sal B
20 april  kl. 13.30  Stadshuset sal B
8  juni  kl. 13.30  Stadshuset sal B

31  augusti  kl. 13.30  Stadshuset sal B
5  oktober  kl. 13.30  Stadshuset sal B
2  november  kl. 13.30  Stadshuset sal B
7  december  kl. 13.30  Stadshuset sal B


Bygg- och tekniknämnden
26  januari  kl 14.00  Stadshuset sal B
23  februari  kl 14.00  Stadshuset sal B
23  mars  kl 14.00  Stadshuset sal B
20  april  kl 14.00  Stadshuset sal C (OBS!)
18  maj  kl 14.00  Stadshuset sal B
22  juni  kl 14.00  Stadshuset sal B

24  augusti  kl 14.00 Stadshuset sal B
21  september  kl 14.00  Stadshuset sal B
19  oktober  kl 14.00  Stadshuset sal B
16  november  kl 14.00  Stadshuset sal B
14  december  kl 14.00  Stadshuset sal B


Kultur- och fritidsnämnden
4  februari  kl 14.00  Stadshuset sal B
18  mars  kl 14.00  Stadshuset sal B
6  maj  kl 14.00  Stadshuset sal B
17  juni  kl 14.00  Stadshuset sal B

30  september  kl 14.00  Stadshuset sal B
4  november  kl 14.00  Stadshuset sal B
16  december  kl 14.00  Stadshuset sal B


Miljönämnden
25  januari  kl 13.30  Stadshuset sal C
8  mars  kl 13.30  Stadshuset sal C
26  april  kl 13.30  Stadshuset sal C
7  juni  kl 13.30  Stadshuset sal C

30  augusti  kl 13.30  Stadshuset sal C
27  september  kl 13.30  Stadshuset sal C
8  november  kl 13.30  Stadshuset sal C
13  december  kl 13.30  Stadshuset sal C


Social- och arbetsmarknadsnämnden
9  februari  kl 13.30  Stadshuset sal B
23  mars  kl 13.30  Stadshuset sal C (OBS!)
4  maj  kl 13.30  Stadshuset sal B
15  juni  kl 13.30  Stadshuset sal B

7  september  kl 13.30  Stadshuset sal B
19  oktober  kl 13.30  Stadshuset sal C (OBS!)
16  november  kl 13.30  Stadshuset sal C (OBS!)
14 december  kl 13.30  Stadshuset sal C (OBS!)


Utbildningsnämnden
19  januari  kl 13.30  Stadshuset sal B
2  mars  kl 13.30  Stadshuset sal B
6  april  kl 13.30  Stadshuset sal B
25  maj  kl 13.30  Stadshuset sal B

17  augusti  kl 13.30  Stadshuset sal B
12  oktober  kl 13.30  Stadshuset sal B
30  november  kl 13.30  Stadshuset sal B


Äldre- och handikappnämnden
28  januari  kl 13.30  Stadshuset sal B
4  mars  kl 13.30 Stadshuset sal B
15  april  kl 13.30   Stadshuset sal B
3  juni  kl 13.30 Stadshuset sal B

2  september  kl 13.30   Stadshuset sal B
7  oktober  kl 13.30 Stadshuset sal B
11  november  kl 13.30   Stadshuset sal B
9  december  kl 13.30 Stadshuset sal B


Lokala säkerhetsnämnden
12 Mars kl 09.00 Stadshuset sal B
21 Maj kl 09.00 Stadshuset sal B

24 September kl 09.00 Stadshuset sal B
03 December kl 10.00  Stadshuset sal B
(Obs!)


Nyköpings-Oxelösunds lönenämnd

2 mars kl 10.00 Nyköpings-Oxelösunds Löneenhet


Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd
15  februari  kl 13.30 Stadshuset, rum Översikten
19  april  kl 13.30 Stadshuset, rum Översikten
14  juni kl 13.30 Stadshuset, rum Översikten

30  augusti  kl 13.30 Stadshuset, rum Översikten
11  oktober  kl 13.30 Stadshuset, rum Översikten
6  december  kl 13.30 Stadshuset, rum Översikten

 

 

Lars-Göran Bergman
Press - Redaktion | Kommunikationsavd
Nyköpings kommun | 611 83 Nyköping
tel 0155-24 80 00 | direkt 0155-24 80 02
mobil 073-773 72 85 | fax 0155-24 80 01
epost: larsgoran.bergman@nykoping.se
www.nykoping.se
| www.boinykoping.nu