Avfall Sverige

Samordnad sophantering ger bättre service och gynnar miljön

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:26 CEST

Avfall Sverige instämmer i Villaägarnas principiella kritik av hur producentansvaret fungerar. Kritiken framförs i Villaägarnas utredning "Småhusägare får betala dubbelt för återvinning", som presenteras i dag.

Det nuvarande systemet gagnar varken miljön, medborgarna eller den totala ekonomin.

Bristerna i systemet gör att många kommuner tar ett eget ansvar för att till exempel kunna erbjuda bättre service till sina medborgare.

– Det visar på den kraft som ligger i en samordning inom sophanteringen som skapas lokalt. Detta ger medborgarna bättre service och gynnar miljön genom ökad återvinning, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

Den "dubbla kostnaden" som Villaägarna anser sina medlemmar orättfärdigt tvingas betala (på förpackningen och på renhållningstaxan) är ett resultat av den kostnadssnedvridning som det nuvarande producentansvaret innebär.

– Avfall Sverige menar att såväl frågan om servicen till medborgarna, som hur verksamheten finansieras är en uppgift som bör ingå i det uppdrag som regeringen för en månad sedan tilldelade en särskild förhandlare inom området, Krister Nilsson, avslutar Weine Wiqvist.

För mer information kontakta:

VD Weine Wiqvist, 0708-93 15 99, weine.wiqvist@avfallsverige.se

Informationschef Anna-Carin Gripwall, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!