Socialdepartementet

Samordning mot fusk och bidragsbrott

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2011 13:33 CEST

Vid måndagens andra seminarium i seminarieserien "Svensk välfärdspolitik 100 år", presenterade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson sin analys av fusket inom Försäkringskassans olika ersättningar och varför bidragsbrotten är ett allvarligt hot mot välfärdssystemens trovärdighet.

Redan före midsommar kommer socialförsäkringsministern kalla till sig cheferna för de myndigheter som svarar för utbetalningarna, och tillsammans med andra berörda diskutera hur arbetet mot fusk och bidragsbrott kan bli mer effektivt. Ny lagstiftning kan komma ifråga men först ska det grundligt undersökas vad de ansvariga myndigheterna ytterligare kan göra inom nuvarande lagar.

- Fusket inom välfärdssystemen är illavarslande och oroande. Det gröper ur det viktiga förtroendekapital som de svenska socialförsäkringarna har byggt upp under lång tid. Legitimitet inom trygghetssystemen handlar om rätt hjälp vid rätt tidpunkt, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Enligt de senaste skattningarna sker idag felaktiga utbetalningar och fusk i de svenska välfärdssystemen för ca 16,5 miljarder kr/år.
Det avsiktliga fusket står för ca 5 miljarder och är allvarligast inom
förtidspension, sjukpenning, assistansersättning och tandvårdsersättning. Den senaste tidens rapporter om bidragsbrott kring assistansersättningen kan tyda på att fusket håller på att bli mer organiserat och uppsåtligt.

Fusket står för ca en tredjedel av de samlade felaktiga utbetalningarna. Övriga fel beror på krångliga regler och missförstånd, hos enskilda och i Försäkringskassan.
Regelförenklingsarbete är en viktig del kring att minska att dessa pengar används fel.

- Genom regelförenklingar och smartare system är möjligheten större att rätt ersättning går till rätt person. Det ska vara lätt att göra rätt och fusket måste minimeras, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

För mer information kontakta Johan Stuart.


Kontakt:
Johan Stuart
Pressekreterare hos Ulf Kristersson
08-405 18 31
070-229 84 01-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om seminariet (http://www.regeringen.se/sb/d/13477/a/164984)