Socialdepartementet

Samordningen av handikappolitiken utreds

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2003 16:49 CEST

Regeringen har idag förordnat Greger Bååth, generaldirektör för Specialskolemyndigheten, som särskild utredare som ska föreslå en förändrad organisation för samordningen av arbetet inom det handikappolitiska området. Syftet är att skapa bättre möjligheter att förverkliga de mål som finns i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (1999/2000:79) så att handikappfrågorna integreras i alla samhällssektorer.

– Det är viktigt att de statliga och kommunala myndigheterna får stöd i arbetet att genomföra den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Därför behöver vi en samlad organisation som på ett effektivt och slagkraftigt sätt kan bistå i det arbetet, säger barn- och familjeminister Berit Andnor.

Utredaren ska analysera och föreslå hur regeringens och övriga aktörers behov av en samlad statlig organisation inom det handikappolitiska området kan tillgodoses. Utredaren skall analysera vilka av de uppgifter som idag finns hos Tillgänglighetscentret hos Handikappombudsmannen (HO), Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) och Hjälpmedelsinstitutet (HI) som kan organiseras i en ny statlig organisation.

Dessutom skall utredaren föreslå nya myndighetsuppgifter om det anses behövas.

Utredaren ska även föreslå olika alternativ för hur de verksamheter som i dag finns hos Sisus och HI, och som inte ligger inom ramen för utredarens förslag och en samlad statlig organisation, skall organiseras.

Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2004.

Kicki Mäler, Pressekreterare
08-405 14 35, 070-545 17 88

Lars Lindberg, Politiskt sakkunnig
08- 405 11 15, 070-326 11 15

Hanna Andersson, Ämnessakkunnig
08-402 29 92