Courego

Samproducerad FoU har potential att leverera mer, enklare

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 11:45 CET

Data från näringsliv och organisationer visar att teamutveckling tydligt förbättrar teams sätt att fungera och leverera. Internationella fallstudier visar att teamkompetenser förbättras med typiskt 20 %. Här finns en stor potential för svensk samproducerad FoU - att genom effektivare arbete i FoU-teamen skapa större avkastning, med en enklare väg till målen.

Ett VINNOVA-finansierat projekt, Teamlyftet FoU, studerar hur denna potential kan tas tillvara.

En central del i studien är att skapa kunskap om hur teamutveckling kan stödja FoU. För detta genomförs en pilot där tre team från SP, Jönköpings Tekniska Högskola och Lunds Universitet erhåller teamcoaching.