Upplands Väsby kommun

Samråd gav många synpunkter till Väsby Entré/Stationsområdet

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 07:11 CEST

Programsamrådet för Väsby Entré/Stationsområdet är nu avslutat och omkring 120 olika synpunkter har kommit in från förvaltningar, organisationer myndigheter och väsbybor. Identitet, parkeringar, befintliga värden och nya föreslagna värden samt Zaha Hadids vision är några av de frågor som synpunkterna berörde.

–  Identitetsfrågan är väldigt viktig för väsbyborna, det handlar om både befintliga värden i stationsområdet och nya föreslagna värden. Vi har fått många reaktioner på Zaha Hadid Architects vision och det höga huset på västra sidan. Infartsparkeringarna är också ett återkommande ämne. Vi har fått frågor om kulturmiljöutredningen som blev klar en bit in på programsamrådet, berättar Anne-Sophie Arbegard, projektledare för Väsby Entré/Stationsområdet. 

Kulturmiljöutredningen startades i och med att programförslaget var redo för samråd och utredningen blev klar i början på mars.

–  Kulturmiljöfrågorna har funnits med under projektets gång och vi ville särskilt belysa vilken påverkan förslaget till planprogram har för kulturmiljön i en särskild rapport, säger Anne-Sophie Arbegard.

Samtliga synpunkter kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse som kommer att redovisas för kommunstyrelsen. Anne-Sophie Arbegard berättar att de fortfarande inväntar samrådssvar från några myndigheter innan samrådsredogörelsen skrivs.

–  Vi kommer att ta ställning till synpunkterna och om planprogrammet behöver bearbetas. Därefter kommer planprogrammet att kunna godkännas av kommunstyrelsen. Arbetet beräknas vara klart i slutet av året.  

Planprogrammet kommer att vara vägledande för fortsatt detaljplanering, säger Anne-Sophie Arbegard.

-  Vi har haft en extra lång samrådstid och vi är väldigt glada att så många besökte öppet hus den 20 mars. Många har nu tagit möjligheten att lämna skriftliga synpunkter och det är värdefullt för oss, säger Anne-Sophie Arbegard.   

Utöver samrådredogörelsen pågår just nu annat arbete i Väsby Entré/Stationsområdet. En fördjupad dagvattenutredning håller på att tas fram. Snart påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till kvalitetsprogram för allmänna ytor i Väsby Entré/Stationsområdet. Det är ett fördjupat arbete om utformningen av stadsrummen som ska säkerställa att attraktiva mötesplatser och trivsamma stadsmiljöer skapas i Väsby Entré/ Stationsområdet. 

För mer information kontakta:

Anne Sophie Arbegard, projektledare  073-910 46 29

Jessika Krekula, Informatör 073-910 40 18


Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se