Sandvikens kommun

Samråd kring nya tomter i Se

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 10:07 CET

I byn Se söder om Hillsta i Kungsgården planeras en förändring i detaljplanen som möjliggör 6 nya tomter. Samrådsmöte kommer att äga rum den 13 februari kl 18.00.
Planområdet ligger i södra delen av byn Se söder om Hillsta i Kungsgården, Sandvikens kommun. Detaljplanen möjliggör en komplettering av områdets bebyggelse med 6 nya tomter.

De nya tomterna lokaliseras till tidigare åkermark där det idag ligger tre bebyggda fastigheter med fritidshus. I området finns idag ingen gällande plan. De nya tomterna kommer att ligga samlade runt en egen lokalgata med en gemensam in- och utfart på Seebygatan.

Samrådsmöte kommer att äga rum tisdagen den 13 februari 2007, 18.00 i Stadshuset, fullmäktigesalen.

Innan detaljplanen ställs ut vill vi ha synpunkter och önskemål om eventuella kompletteringar eller ändringar. Vi vill ha eventuella synpunkter senast måndag den 26 februari 2007.

Ta del av detaljplaneförslag
http://www.sandviken.se/boende/planer/sodrase.4.2e8c24331101164925a80006317.html