Stockholms stad

Samråd om detaljplan för ny bussterminal vid Slussen

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 07:00 CEST

I dag börjar samrådet om detaljplan för en ny bussterminal vid Slussen i Stockholm.

Samrådsmaterialet finns tillgängligt såväl digitalt som fysiskt.

Fram till och med 12 juli har alla möjlighet att lämna synpunkter.

En ny bussterminal vid Slussen har diskuterats under ett antal år. Stockholms stad har nu tagit fram ett förslag till detaljplan för en ny bussterminal i berget under Katarinavägen och Mosebacke.

– Befolkningen i Stockholm och grannkommunerna växer snabbt, vilket ställer allt högre krav på kollektivtrafik. Ostsektorn, det vill säga Nacka och Värmdö, är ett av Stockholmsregionens mest expansiva områden där 78 procent av resandet i högtrafiktid sker kollektivt. Det här planförslaget syftar till att säkerställa framtida möjligheter till effektivt och säkert resande mellan Nacka-Värmdö och centrala Stockholm, säger planhandläggare Fredrik Meurling.

Planförslaget innehåller bland annat följande huvudpunkter:

  • Terminalen rymmer sex ankomstplatser, 17 avgångsplatser samt 17 platser där bussarna ställs upp i väntan på nästa tur.
  • Bussarna angör terminalen från Stadsgårdsleden via en infart under Saltsjöbanans spårområde.
  • Resenärernas huvudentré ligger på Katarinavägen i en ny entrébyggnad som sammanbyggs med den befintliga tunnelbanebyggnaden.
  • Ytterligare en entré skapas vid kajplan intill Stadsgårdsleden, i Lokattens trappor.
  • Lokattens trappor öppnas för gångtrafik mellan Katarinavägen och Stadsgården. En ny hiss uppförs intill trapporna.

– Att skapa en robust och effektiv infrastruktur är en av de avgörande frågorna för regionens utvecklingsmöjligheter, och en välfungerande och tillräckligt dimensionerad bussterminal för Nacka-Värmdötrafiken är ett viktig steg på den vägen, säger Fredrik Meurling.

Utställning av samrådshandlingarna

Planförslaget visas 31 maj–12 juli 2016 i lokal Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider och i Slussens informationslokal, Stadsgården 8 de tider då lokalen har öppet. Planförslaget visas även på Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25, samt på stadens webbplats.

Samrådsmöte – öppet hus

Den som vill veta mer om planförslaget är också välkommen till samrådsmöte i form av ett öppet hus, med möjlighet att träffa sakkunniga experter, för att ställa och få svar på frågor.

Tid: Tisdag 14 juni 16.00–20.00

Plats: Medborgarhuset, Medborgarplatsen 8

Ärendets diarienummer 2014-12434.

Läs samrådsmaterialet.

Kontakt och mer information angående bussterminalen:

  • Fredrik Meurling, planhandläggare stadsbyggnadskontoret. Tfn 08-508 27 225.
  • Olle Castelius, pressansvarig stadsbyggnadskontoret. Tfn 08-508 27 441, 076-122 74 41
  • Kontakt och mer information angående Slussenprojektet i övrigt:
  • Eva Rosman, kommunikationsansvarig Slussen, exploateringskontoret. Tfn 076-122 64 43