Sundsvalls kommun

Samråd om ny containerhamn i Petersvik

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 07:00 CEST

Tid: 16 juni kl 18.00 (mötet för allmänheten börjar 18.30, men media är välkommen innan om ni vill ställa frågor till oss)

Plats: Skönsbergs Folkets hus, Gillesalen

Sundsvall Logistikpark AB bjuder in allmänheten till samråd om en ny containerhamn i Petersvik. Containerhamnen är en del av områdets utveckling till en hållbar logistikpark med möjlighet att hantera gods mellan tåg, båt och lastbil.

Sundsvall Logistikpark kommer att ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken för:

    • Anlägga och driva containerhamnen
    • Vattenverksamhet, det vill säga utfyllnad i vattnet och kulvertering av Tunabäcken.

I ansökan, som vi räknar med att kunna lämna in i höst, ingår ett samråd med allmänheten och berörda organisationer med mera.

- För att det här ska bli så bra som möjligt för Sundsvall är det viktigt att få in synpunkter. Samrådet är en betydelsefull del för det fortsatta arbetet med att utveckla containerhamnen, säger Åke Jonsson, VD på Sundsvall Logistikpark AB.

Vi planerar att bygga containerhamnen i anslutning till den befintliga Tunadalshamnen och ska kunna ta emot 100-200 fartyg per år. Gods som beräknas hanteras i hamnen är; varor för detaljhandeln, industrin, farligt gods, biobränslen(flis, pellets), papper och sågade trävaror.

På mötet kommer vi även att informera om läget kring arbetet med detaljplanen för hela kombiterminalen och containerhamnen.

Sundsvall Logistikpark är den största satsningen på näringsliv och miljö i Sundsvall på mycket länge.
Sundsvall Logistikpark AB är det kommunala bolag som ska samordna utvecklingen en effektiv och hållbar logistikpark med kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart, i området kring Sundsvalls hamn. Satsningen görs tillsammans med Trafikverket och SCA.

www.sundsvalllogistikpark.se