Banverket

Samråd om utökad järnvägskapacitet sträckan Ockelbo - Mo Grindar

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 14:32 CEST

 

Behovet av att utöka kapaciteten på järnvägssträckan Ockelbo - Mo Grindar är stort. Banverket presenterar vid ett samrådsmöte en förstudie med tänkbara åtgärder.

När Botniabanan och Ådalsbanan tas i bruk kommer trafiken på Ostkustbanan att öka. Godståg kommer då att ledas över i Söderhamn till Norra Stambanan via Kilafors mot Storvik för vidare transport söderut. 

Kapaciteten behöver då bli bättre på sträckan Ockelbo - Mo Grindar. Banverket har därför startat en förstudie för att titta på möjliga alternativ. 

Media hälsas varmt välkomna till det samrådsmöte för allmänheten vid vilket förstudien presenteras. 

Plats: Ockelbo, Perslundaskolan 
Tid: Onsdag 29 april. Öppet hus kl 16.00-20.00 
Presentationer av förstudien hålls kl 16.30 och 18.30 

Mer information om projektet finns på vår webbplats: www.banverket.se under ingången Våra projekt. 

Projektledare Lennart Sikström, 0774-44 50 50

Projektadministratör Åsa Thyr, 0774-44 50 50

Banverkets presstjänst, 0774-410 910

Banverket är myndigheten som har det övergripande ansvaret för järnvägen. Vi lägger grunden för en säker, prisvärd och miljöanpassad järnvägstrafik, och utvecklar järnvägen med fokus på säkerhet och konkurrenskraft. Vi är 6 500 medarbetare runt om i landet.