Sveriges Kommuner och Landsting

Samråd om vård i andra EU-länder

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 15:39 CET

Vad ska gälla om vård i andra länder? Inte bara Sverige brottas med denna fråga. EU-kommissionen har bjudit in till ett brett samråd, vilket Sveriges Kommuner och Landsting tycker är bra.

Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet skriver i sitt svar till kommissionen att EU bör reglera att patienter måste genomgå en medicinsk bedömning i hemlandet innan beslut kan fattas om planerad i ett annat EU-land med offentlig ersättning.

Orsaken är principiell, för än så länge är antalet svenskar som reser utomlands för vård ganska få, cirka 2000 personer sedan 2004.

Vård på lika villkor för hela Sveriges befolkning och att den med störst behov ges företräde är viktiga grundstenar för offentlig vård. Långt ifrån alla människor har råd att lägga ut pengar på resor och vård i andra länder, för att eventuellt få tillbaks sina utlägg för vård i efterhand. Därför menar styrelserna att det är ett rättvisekrav att den som behöver vård utomlands får den finansierad av hemlandstinget, efter sedvanlig medicinsk bedömning.

Utöver Sveriges Kommuner och Landsting yttrar sig en lång rad myndigheter och organisationer i alla EU-länder. Kommissionen kommer nu att ställa samman alla yttranden, för att därefter under 2007 återkomma med förslag.

Läs hela skrivelsen från förbunden som pdf nedan.

För mer information: Hasse Knutsson, handläggare, avdelningen för vård och omsorg tfn 08-452 76 62 eller e-post: hasse.knutsson@skl.se

Pressjour: 08- 452 71 01

Bifogade dokument
Samråd med EU kommissionen om vård och omsorg feb 07.pdf Samråd med EU-kommissionen om vård och omsorg feb 2007
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=361&A=43587&FileID=145928&NAME=Samr%E5d+med+EU+kommissionen+om+v%E5rd+och+omsorg+feb+07.pdf