Klippans kommun

Samspel och språket – nycklar till framgång i livet

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 15:00 CET

Projekt Samspråk ger våra barn och ungdomar ett bättre språk och bättre förutsättningar att klara sig här i livet.

Istället för att ditt barn kanske säger ”Ge mig den” och pekar på en av sina nallar, så kommer han/hon förmodligen framöver att säga ”Kan du ge mig den bruna nallen”. Projekt Samspråk handlar mycket förenklat om detta; ett samspel med någon annan genom ord.

Bakgrund
I forskning kring mindre barn har språkutveckling stått i fokus den senaste tiden. Man har där kunnat konstatera att det är mycket viktigt att barn lär sig samspel och utvecklar sitt språk redan i tidig ålder. Man har också kunnat konstatera att barn har ett medfött intresse för språket. I början är det mest genom ögonkontakt, leenden och försök till imitationer, men detta utvecklas snabbt efter hand. Hela tiden gäller det att barnen har vuxna, som tar ansvar för att dessa förmågor stimuleras och utvecklas. Som ett led i detta har Barn- och utbildningsförvaltningen i Klippans kommun haft ett projekt för att medvetandegöra detta under 2 års tid för all personal som arbetar pedagogiskt med barn i åldrarna 1-6 år.

Projektet
Genom projektet har personalen fått en ökad kunskap och medvetenhet om samspelets betydelse för språkutvecklingen, hur barns språk utvecklas och hur man kan upptäcka barn med avvikande språkutveckling i tidigt stadium. Det har också varit viktigt för personalen att lära sig att tillvara på barnets alla lärbara ögonblick i det dagliga arbetet.

Under tiden projektet har pågått har personalen fått lyssna till olika föreläsare och inspiratörer. Man har därefter arbetat vidare i olika arbetsgrupper och diskuterat vid personalmöten hur de vill arbeta med samspråk i vardagen. Aktiviteterna utmynnade under hösten 2006 i en workshop för all personal, där man visade upp sitt eget material, diskuterade med varandra och fick ett värdefullt erfarenhetsutbyte.

Projektet som sådant avslutas vid årets slut, men engagemanget med samspråk med barnen kommer att vara en del av vardagen på ett ännu mer medvetet sätt framöver.Läs mer om .

Litteratur: "Fickla, avloppsrör och stjärnprickig. Om små barns språkvärld." Ges ut av En bok för alla.

På biblioteket finns också böcker om barns språkutveckling.


För mer information om projektet, kontakta gärna

Kristina Nilsson
Specialpedagog tal och språk
0435-282 70
0734- 39 86 39