Sveriges Kommuner och Landsting

Samsyn ger skolan arbetsro

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 11:59 CEST

Samsyn ger skolan arbetsro Ett institut för skolforskning, minskad administration för lärare, möjligheter till karriärtjänster och ökat fokus på lärares undervisning. Det är några punkter i den artikel som SKL i dag publicerar på DN Debatt tillsammans med staten, de fackliga lärarorganisationerna och Friskolornas Riksförbund.

För att stärka läraryrket konkretiserar parterna den samsyn som finns kring hur läraryrket kan utvecklas.

Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

– Skolan behöver arbetsro. Att vi kunnat konkretisera det vi är eniga kring är ett viktigt steg på vägen till att förbättra elevernas resultat, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

Artikeln innehåller tio punkter med tonvikt på lärarnas kompetens och utveckling. En av punkterna är etablerandet av ett skolforskningsinstitut, vilket SKL länge verkat för.

– Undervisningen måste bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. En knäckfråga är hur skolan kan motivera och stödja elever på bästa sätt. Ett ökat kollegialt samarbete mellan lärare är en viktig del i detta, säger Maria Stockhaus.

Andra framtidsfrågor där SKL ser behov av ett brett samarbete är hur vi använder IT i undervisningen, hur skolans ledarskap kan utvecklas för att stötta lärarna i deras arbete och att ge skolor möjligheten till flexibla timplaner utifrån elevernas behov.

– Låt oss nu lämna diskussionen om skolans huvudmannaskap för att istället koncentrera oss på att utveckla dagens skola, säger Maria Stockhaus.

Debattartikel

SKL:s arbete i skolfrågor

Hämta högupplöst bild på Maria Stockhaus

kontakt:

För mer information:
Helena Bjelvenius, utredare
avdelningen för lärande och arbetsmarknad
08-452 79 27
076-762 77 37
helena.bjelvenius@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l