Röda Korset - Region Väst

Samtal gör skillnad för nyanlända ungdomar

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 08:46 CET

Röda Korsets fritidsaktiviteter för nyanlända ungdomar på Hisingen visar på behovet av samtal på svenska utanför skolan.

Under hösten signalerade Gymnasieskolan Studieförberedande Centrum för IVIK (individuella programmets introduktionskurser för nyanlända) till Röda Korset att deras ungdomar, som är nya i Sverige, behövde fritidsaktiviteter och möten med andra, både på och utanför skolan. Nu träffar frivilliga killar och tjejer som migrerat, många utan sina föräldrar, för att underlätta deras vardag

– Vi gör vanliga saker, t ex spelar spel och pingis, fikar och pratar. Jag tror att våra relativt lugna aktiviteter erbjuder något som många av eleverna annars saknar. Som jag upplever det så är det språket som många vill träna genom läxhjälp men också genom samtal, då naturliga samtal på svenska är sällsynta utanför skolan, berättar en av de frivilliga, Lina Börjesson.

Från nyår ansvarar Backa rödakorskrets för aktiviteterna och riktar nu in sig på att utveckla verksamheterna.

– Mötena är populära hos ungdomarna, så vi hoppas stort på att de ska kunna fortsätta. Men vi behöver fler intresserade frivilliga och vi söker finansiella samarbetspartners, säger Angelika Gelin, ordförande i Backakretsen.

Antal ensamkommande barn i Sverige har ökat markant under de senaste åren, från att fram till 2006 ha legat på ca 300 barn om året beräknas det i år uppgå till ca 2400 barn. Denna ökning tillsammans med den lagändring som trädde i kraft i juli 2006, då mottagningsansvaret övergick från stat till kommun, har inneburit stora förändringar och utmaningar på kommunal nivå. Göteborgs kommun har inget avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn men har trots detta många barn boende i familjehem i kommunen, främst hos släktingar och bekanta.

 

 

För mer information kontakta:

Backa rödakorskretsen                                                Röda Korset Region Väst

Angelika Gelin                                                            Daniel Heed

Kretsordförande                                                         Konsulent

Telefon: 0704 – 60 15 50                                            Telefon: 031- 732 41 64

E-post: angelika.gelin@gmail.com                             E-post: daniel.heed@redcross.se