Utrikesdepartementet

Samtal om stärkt dialog mellan Europa, Turkiet och USA

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 14:07 CET

Utrikesdepartementet, German Marshall Fund och turkiska samarbetspartners arrangerar den 28-30 januari seminariet "Regional Flashpoints and Trilateral Strategies" för att diskutera några av dagens främsta utrikespolitiska utmaningar - framförallt den strategiska dialogen mellan Europa, Turkiet och USA.

- Seminariet utgör ett viktigt tillfälle att samla framstående experter, opinionsbildare och beslutsfattare från USA, EU och Turkiet. Sverige stödjer initiativet därför att det är angeläget att den strategiska dialogen mellan Europa, Turkiet och USA stärks och fördjupas i centrala utrikespolitiska frågor som berör oss alla, säger utrikesminister Carl Bildt.

German Marshall Fund (GMF) är en amerikansk fristående tankesmedja som verkar för ökat samarbete mellan USA och Europa. Projektet "Trilateral Strategy Group" syftar till att fördjupa dialogen kring utrikespolitiska frågor av gemensamt strategiskt intresse som exempelvis Kaukasus, Mellanöstern och Afghanistan. Projektet inkluderar även turkiska samarbetspartners givet Turkiets pågående EU-anslutningsprocess, aktiva utrikespolitik och ökande regionala roll. Dialogen är också tänkt att utmynna i analyser och överväganden för en bredare publik.


Kontakt:
Irena Busic
(Endast journalister) Pressekreterare hos Carl Bildt
08-405 54 73
070-271 02 55