Centerpartiet

Samtalen om bostäder måste leda till verklig förändring

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 07:26 CET

För att få till verklig förändring, som kan skapa långsiktighet på den svenska bostadsmarknaden, kommer Centerpartiet särskilt att lyfta behoven av en fungerande hyresmarknad, skatteförändringar som ökar rörligheten och regelförenklingar i hela landet i samtalen om bostäder.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf, ekonomiskpolitiska talesperson Emil Källström och bostadspolitiska talesperson Ola Johansson skriver mer om det på Aftonbladet Debatt .

Kommentarer från Annie Lööf:

- Nu är tid för handling. Det kommer att krävas omfattande strukturreformer av svensk bostadspolitik om vi ska klara av att möta de utmaningar vi står inför, med unga som inte hittar en egen bostad, med nyanlända som hamnar allt längre ifrån både arbets- och bostadsmarknaden och med en nästintill likstel hyresmarknad, säger Annie Lööf.

- Från Centerpartiet kommer vi framförallt att lyfta tre områden i de kommande samtalen. Det handlar om hur vi får en fungerande hyresmarknad, genom mer marknadsanpassade hyror, om hur vi plockar bort regler för att snabbare och mer effektivt kunna bygga nytt och om hur vi, genom en blocköverskridande överenskommelse, kan genomföra en bred skatteöversyn för att öka rörligheten på bostadsmarknaden och göra det mindre kostsamt för människor att flytta, säger Annie Lööf.

Kommentar från Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson:

- För att få fart på bostadsbyggandet så räcker det inte att enas om marginella justeringar av dagens situation. Därför är det viktigt att alla parter bjuder till och tittar på förslagen utan ideologiska skygglappar. Det enskilt viktigaste är i slutet att hitta lösningar som på allvar påverkar både volym och hastighet i byggandet så att fler människor kan etablera sig på bostadsmarknaden, säger Ola Johansson.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.