Compare Karlstad

Samtanke hjälper DGM att arbeta effektivare

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 18:13 CEST

Samtanke har tillsammans med DGM Farligt Gods AB tagit fram ett internt system för att hantera och dokumentera arbetet i verksamheten från första kundkontakt till kundfaktura.

Syftet med systemet är att ersätta befintliga arbetsrutiner för att få ett effektivare arbetssätt som minimerar risken för fel och dubbelarbete - helt i led med den spårbarhet som ISO 9001 kräver.

Systemet har skräddarsytts i .NET och integrerats med befintliga system för att passa in i DGMs verksamhet på bästa möjliga sätt. Jobb och beställningar registreras och ”lever” i systemet till dess det slutförs och arkiveras. När jobbet slutförs skapas order automatiskt i Visma. Förenklade administrativa rutiner med andra ord.

DGM Farligt Gods AB har sitt huvudkontor i Karlstad och har sedan starten 1988 varit en totalleverantör av tjänster och produkter för ökad säkerhet vid transport och hantering av farligt gods till samtliga kontinenter.