SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Samtidskonst för vanligt folk- Sveriges Konstföreningar firar 40 år som konstbildande organisation

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 08:02 CET

Pressmeddelande

Samtidskonst för vanligt folk- Sveriges Konstföreningar firar 40 år som konstbildande organisation


Under drygt ett decennium har Sveriges Konstföreningar fokuserat på samtidskonsten genom utställningar, seminarier, kurser och pedagogiskt material. Vi har samarbetat med många av de stora konstinstitutionerna och hundratalet är de konstnärer, föreläsare och skribenter som bidragit och medverkat i projekten i olika sammanhang under åren.

När vi firar 40 år som konstbildande riksförbund så gör vi det genom att ge ut en antologi om samtidskonst. Vi bjöd in tolv av Sveriges främsta skribenter att skriva om utvecklingen inom olika konstbildningsteman som Sveriges Konstföreningar arbetat med sedan 2001 som graffiti, textilkonst, videokonst, text i konst och nu senast offentlig konst. På så sätt blir boken inte bara en sammanfattning av ett decenniums konstbildning utan också en antologi som förhoppningsvis kommer att göra läsaren lite mer konstbildad och ge en stabil grund att stå på inför framtida konstutmaningar.

"Samtidskonst för vanligt folk", Mathias Jansson (red.) (Sveriges Konstföreningar, 2013), ISBN 978-91-637-3454-0, inbunden, 150 sidor. Pris 140 kr (inkl. porto). Kan beställas från info@sverigeskonstforeningar.nu

Medverkande skribenter: Thomas Kjellgren, Bengt Adlers, Jacob Kimvall, Kolbjörn Guwallius, Anders Olofsson, Inger Bergström, Sara Arrhenius, Magdalena Dziurlikowska, Irene Berggren, Mårten Medbo, Magnus Bärtås, Gertrud Sandqvist och Linda Fagerström.

Boken fick release i samband med den av Sveriges Konstföreningar producerade: Framtidens konstförening – en nordisk konferens.Drygt 170 deltagare från Sverige, Norge och Danmark deltog under en helg i november för att diskutera utmaningar och möjligheter för konstföreningarna i framtiden. Stora delar av konferensen finns dokumenterad på vår YouTube-kanal: https://www.youtube.com/user/svkf  Mer dokumentation hittar du också på vår hemsida:http://www.sverigeskonstforeningar.nu/aktuellt/dokumentation-framtidens-konstforening/
 

”När man ska blicka framåt är det värdefullt att ha en historia att spegla sig i. Våra ideal finns inom folkbildningen. På det individuella planet handlar det om att inse hur lite man vet men våga tro att man kan lära sig mer och att det är värt mödan att söka kunskapen. I det samhälleliga perspektivet finns en strävan efter delaktighet och jämlikhet genom att vi delar med oss av vår kunskap. Konstbildningen skapar förutsättningar för att den enskilde ska få en förmåga att se sig själv, samhället och sin samtid med nya ögon.” ur förordet av Ann-Christin Nykvist förbundsordförande för Sveriges Konstföreningar.SVERIGES KONSTFÖRENINGAR är en partipolitiskt obunden ideell riksorganisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Post och besöksadress: Tegnérgatan 60A, 216 12 Limhamn

Tel: 040-36 26 60 (vxl), Fax: 040-16 26 07

E-post: info@sverigeskonstforeningar.nu

Hemsida: www.sverigeskonstforeningar.nu