Concordia Maritime AB

Samtliga fartyg i Concordia Maritime investeringsprogram om 2,2 MDR kronor nu uthyrda

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 11:16 CET

Concordia Maritime tecknar avtal med TOTAL, ett av världens största oljebolag, om uthyrning i fem år av ytterligare ett av Concordias Maritimes P-MAX-fartyg, som får namnet Stena Perros. Fartyget är det sista i en serie om sex och levereras i början av 2008. Avtalet innebär att samtliga åtta fartyg i investeringsprogrammet om 2,2 mdr kronor nu är uthyrda.

”Samtliga fartyg är nu uthyrda på mellan fem och tio år och vi har därmed säkrat goda kassaflöden under ett antal år. Nu fokuserar vi på affärsmöjligheterna vi ser framför oss” säger Hans Norén, VD på Concordia Maritime.

Fartygstypen har en unik design som möjliggör 30% större lastvolym än ett konventionellt produkttankfartyg på samma djupgående – utan nämnvärd extrakostnad och ger tack vare dubbleringen av maskiner, roder och andra kritiska komponenter och system en mycket god säkerhet.

Transportekonomi, flexibilitet och att ytterligare höja säkerhetsnivån har varit ledorden i utvecklingsarbetet kring P-MAX.

”Det förtjänar att sägas igen – de här fartygen bildar på sitt sätt en ny skola både tranportekonomiskt och fartygstekniskt och visar bland annat på den spetskompetens som vi har tillgång till inom skeppsbyggnad – en kompetens som våra kunder värdesätter högt och som leder till fler och bättre affärer. Att samtliga fartyg är kontrakterade före leverans är ett kvitto på detta” säger Hans Norén.


CONCORDIA MARITIME AB (publ)
Göteborg 1 mars 2006
www.concordia-maritime.se

Hans Norén
Tel 031 855101, 0704 855101


Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi noterat på O-listan på Stockholms Fondbörs.
Under 2003 beställdes sex tankfartyg som byggs i enlighet med MAX-konceptet. Dessa fartyg, P MAX, är produkttankfartyg på cirka 49.900 dwt.
MAX-konceptet innebär att fartygen är byggda för största möjliga lastförmåga på grunda vatten. Utöver lagkraven på dubbelskrov har fartygen ett helt nytt koncept för säkrare oljetransporter med dubbla maskiner i två helt separata maskinrum, dubbla roder och styrmaskiner, två propellrar och dubbla kontrollsystem.
Under 2004 beställdes två Panamax tankfartyg på cirka 75.000 dwt i vilket bolaget har en femtioprocentig ägarandel.
Samtliga fartyg i beställning kommer att levereras under en tvåårsperiod med början i årsskiftet 2005/2006.
Concordia Maritime hyr också in två VLCC om vardera 313.000 dwt på fem år. Dessa fartyg, V-MAX, som togs i trafik 2001 byggdes ursprungligen för Concordia Maritime och är de första fartygen byggda enligt MAX-konceptet.

INNOVATION AND PERFORMANCE
Vår affärsidé är att generera vinst genom att tillgodose våra kunders behov av säkra och kostnadseffektiva tanktransporter baserat på innovation och förstklassigt utförande.