Stockholms Läns Landsting

Samtliga förlossningssjukhus minskar lustgasutsläppen

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 09:00 CEST

Stockholms läns landstings mål att minska utsläppen av lustgas från vården med 75 procent till 2011 är inom räckhåll. Under hösten installeras tre nya destruktionsanläggningar för lustgas. Samtliga förlossningssjukhus bidrar därmed till att minska landstingets utsläpp av klimatpåverkande gaser.

Målet i landstingets miljöpolitiska program är att 2011 ska utsläppen av lustgas från vården ha minskat med 75 procent jämfört med 2002. 2009 var utsläppen 50 procent lägre än 2002. Ett resultat som har uppnåtts genom installation av två lustgasdestruktionsanläggningar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 2004 samt Danderyds sjukhus 2009. Under hösten installeras anläggningar på Södersjukhuset, Södertälje sjukhus samt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

– En minskning med 75 procent är ett tufft mål, som är svårt att nå, men installationen av ytterligare tre anläggningar innebär att möjligheterna ökar markant. De anläggningar som redan är i drift bryter ned 95-99 procent av den lustgas som samlas in, säger Anna Linusson, miljöchef Stockholms läns landsting.

Parallellt pågår arbete inom landstinget med att förhindra onödiga utsläpp i form av läckage samt med att effektivisera användningen av lustgas så att inte vare sig miljön eller förlossningspersonalen exponeras för onödigt stora mängder lustgas. Stockholms läns landsting har också tagit initiativ till det nationella lustgaskonsortiet, ett nationellt samarbete mellan landsting och regioner som arbetar aktivt med lustgasfrågor. Samarbetet har bidragit till att det numera finns två företag på den svenska marknaden som tillverkar destruktions-anläggningar. Innan årets slut kommer det att finnas totalt elva anläggningar på förlossningssjukhus runt om i Sverige, ett viktigt bidrag till minskad klimatpåverkan.  

Stockholms läns landsting har för alla anläggningar erhållit Klimatinvesteringsprograms-bidrag (KLIMP) av Naturvårdsverket, vilket innebär att lustgasdestruktion bedöms som ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläpp av växthusgaser. Nyligen lyfte Naturvårdsverket fram den första anläggningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge som ett gott exempel (www.naturvardsverket.se/godaexempel).

Fakta:
Lustgas har 300 gånger större klimatpåverkan än koldioxid. I destruktionsanläggningen bryts lustgasen ned till syrgas och kvävgas, det vill säga huvudkomponenterna i vanlig luft. 2009 var landstingets utsläpp av lustgas 19 ton, vilket motsvarar 5700 ton koldioxid. Lustgas används främst som smärtlindring vid förlossningar.

För mer information, kontakta:
Anna Linusson, miljöchef Stockholms läns landsting, 070-737 43 54

Miljö Steg 5 är Stockholms läns landstings miljöprogram för perioden 2007-2011, med konkreta miljömål och en måluppfyllelse som redovisas årligen. Landstingets långsiktiga miljöarbete leder till att länets invånare har tillgång till friskare luft och renare vatten.