AFA Försäkring

AFA Försäkring - samtliga FoU-anslag maj 2011

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 09:30 CEST

Faran med optisk strålning i industrin undersöks
Värmestrålning i gjuterier, stålverk och glasbruk, svetsstrålning och UV-ljus för härdning kan skada ögonen och huden. Peter Nayström, Swerea SWECAST AB, får 2 598 000 kronor från AFA Försäkring för att mäta och analysera optisk strålning i industrin. Målet är checklistor för att undvika skadlig strålning.
Peter Nayström, miljöchef, Swerea SWECAST AB. Tel och Mobil: 036-30 12 15, E-post: peter.naystrom@swerea.se

Nya metoder för arbetsmiljöarbete i bemanningsföretag
Bemanningsbranschen växer och allt fler arbetar inom den. AFA Försäkring anslår 2 600 000 kronor till Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, för att ta fram nya sätt att hantera arbetsmiljöarbetet i bemanningsföretag.
Ann-Beth Antonsson adj. professor, tekn. dr, IVL Svenska Miljöinstitutet, Tel: 08-598 563 47, E-post: ann-beth.antonsson@ivl.se

Forskare undersöker risker med gummiasfalt
Det har blivit vanligare att blanda gummi i asfalt för att göra den tyst och hållbar, men blandningen innehåller skadliga kemiska ämnen. Maria Albin, Universitetet i Lund, får 4 447 000 kronor från AFA Försäkring för att undersöka hälsorisker med att lägga gummiasfalt.
Maria Albin, docent, Lunds universitet, Inst. för Laboratoriemedicin, Avd för arbets- och miljömedicin, Tel: 046-17 31 59, mobil 070-337 31 59, E-post: maria.albin@med.lu.se

Verktyg för hälsosammare förändring
Omorganisationer har varit ett vanligt sätt att förändra, men också orsakat sjukskrivningar och andra problem. AFA Försäkring anslår 2 999 000 kronor till Marianne Döös, Stockholms universitet, för att ta fram ett datorbaserat verktyg som visar konsekvenser av organisationsförändringar.
Marianne Döös, professor, Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik, Tel: 08-16 31 59, E-post: marianne.doos@edu.su.se

Öppna jämförelser av arbetsmiljö på internet
AFA Försäkring har tidigare bidragit till ett webbaserat rapporteringsverktyg för arbetsmiljö. Eva Bejerot, Stockholms universitet, får 750 000 kronor för att förbättra verktyget och göra det lättare att använda.
Eva Bejerot, docent, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen, Tel: 08-16 38 03, Mobil: 0736-28 72 72, E-post: eva.bejerot@psychology.su.se

Etikronder för bättre arbetsklimat i psykiatrin
Kan hanteringen av etiska problem i vården bli bättre med hjälp av etikronder som leds av en utbildad etiker? AFA Försäkring anslår 1 513 000 kronor till Mats Hansson, Uppsala universitet, för att pröva etikronder på fyra psykiatriska öppenvårdsmottagningar.
Mats Hansson, professor, Uppsala universitet, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Tel: 018-471 61 97, Mobil: 0763-41 20 50, E-post: Mats.Hansson@crb.uu.se

Metod för att arbeta med dementa utvärderas
Den så kallade Validationsmetoden (VM) är ett sätt att bemöta och arbeta med personer med demenssjukdom som innebär att vårdarna har ett bekräftande och inkännande förhållningssätt. Görel Hansebo får 628 400 kronor för att studera hur metoden påverkar vårdarnas bemötande av de äldre som drabbats av en demenssjukdom.
Görel Hansebo, docent, Ersta Sköndal högskola, Inst. för vårdvetenskap, Tel: 08-555 050 33, mobil: 076-893 10 15, E-post: gorel.hansebo@esh.se

Hur påverkar akutavdelningars organisation arbetsmiljön och patientsäkerheten?
Akutmottagningar har högt arbetstempo med ett ojämnt patientflöde. Personalen måste ofta arbeta med flera saker samtidigt, vilket innebär risker för patienterna. AFA Försäkring beviljar 514 000 till Katarina Göransson, Stockholms läns landsting, för en studie av hur akutmottagningars organisation påverkar arbetsmiljö och patientsäkerhet.
Katarina Göransson, forskningsansvarig sjuksköterska, Karolinska Institutet, Inst. för medicin/Akutkliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Tel: 08-517 702 60, E-post: katarina.goransson@karolinska.se

Friskfaktorer för anställda inom äldreomsorgen
De som arbetar med äldre har ofta hög sjukfrånvaro och känner sig stressade. Maria Engström vid Högskolan i Gävle får 1 797 000 kronor i bidrag från AFA Försäkring för att undersöka vad som håller medarbetare inom äldreomsorgen friska.
Maria Engström, docent, Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Tel: 026-64 82 15, Mobil: 0734-61 43 10 E-post: mem@hig.se

Mobbning i industrin och inom akademin jämförs av forskare
Mobbning på jobbet är ett problem som fått stor uppmärksamhet. Det leder inte bara till sjukskrivning och ohälsa utan kan även orsaka självmord. AFA Försäkring anslår 2 252 000 kronor till Reza Emdad, Karolinska Institutet, för att hitta riskfaktorer för mobbning genom att studera olika delar av arbetslivet.
Reza Emdad, docent, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin (IMM),Tel: 08-52483218, Mobil: 073-9923153, E-post: reza.emdad@ki.se

Att främja hälsan med hjälp av Lean
Effektiviseringsmodellen Lean sprider sig i vården. Men hittills har Lean inte kombinerats med hälsofrämjande arbete. Terese Stenfors-Hayes vid Karolinska Institutet får 3 293 000 kronor från AFA Försäkring för att undersöka vilka effekter en sådan kombination får för anställda vid Enköpings lasarett.
Terese Stenfors-Hayes, universitetsadjunkt, Karolinska Institutet, LIME.Tel: 08-52483737, E-post: terese.stenfors-hayes@ki.se

Kan stamceller ge hörseln tillbaka?
Nedsatt hörsel beror ofta på att cellerna i innerörat har skadats. Buller är en vanlig orsak. AFA Försäkring anslår 3 294 000 till Mats Ulfendahl, Karolinska Institutet, för att undersöka om transplantation av stamceller till innerörat kan skydda mot fortsatta skador och/eller förbättra hörseln.
Mats Ulfendahl, professor, Karolinska Institutet, CLINTEC, Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning, Tel: 08-517 763 07, Mobil: 0765-26 71 28, E-post: mats.ulfendahl@ki.se

Bättre rehabilitering av MS-sjuka
Om man tidigt kan identifiera faktorer som leder till nedsatt arbetsförmåga hos personer med multipel skleros (MS) kan deras rehabilitering och sjukskrivningsprocess förbättras. Anders Svenningsson, Umeå universitet, får 1 000 000 kronor för att undersöka vilka faktorer hos MS-sjuka som är tecken på att de kommer att ha svårt att arbeta.
Anders Svenningsson, docent, Umeå universitet, LIME, Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Tel: 090-785 19 33, Mobil: 070-379 61 93,
E-post: anders.svenningsson@neuro.umu.se

Träning mot ledgångsreumatism
Ledgångsreumatism är en sjukdom som drabbar många svenskar. Ingrid Lundberg vid Karolinska Institutet får 3 500 000 kronor för att undersöka om de drabbade blir bättre av fysisk träning och motion.
Ingrid Lundberg, professor, Karolinska Institutet, Inst för medicin, Enheten för reumatologi, Tel: 08-517 760 87, Mobil: 0739-78 91 57, E-post: ingrid.lundberg@ki.se

Så hänger hörselproblem ihop med stress
AFA Försäkring anslår 2 000 000 kronor till Dan Hasson, Karolinska Institutet, för att undersöka hur stress hänger samman med hörselproblem som tinnitus och hörselnedsättning.
Dan Hasson, Docent, Karolinska Institutet, Inst för fysiologi och farmakologi, Tel: 08-524 870 61, Mobil: 072-250 07 96, E-post: dan.hasson@ki.se

Forskare undersöker inspektörers yrkesroll
Det råder brist på inspektörer och de utsätts ofta för hot. Peter Lundqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet, får 2 355 000 kronor för att undersöka livsmedelsinspektörers yrkesroll och ta fram förslag på hur den kan utvecklas.
Peter Lundqvist, professor, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM), Tel: 040-41 54 95, Mobil: 070-729 61 15, E-post: peter.lundqvist@slu.se


Mer information:
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredning, AFA Försäkring, 08-696 48 54, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2010 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs. arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/fou

 

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se