Svenska kyrkan

Samtliga kandidater behöriga

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 15:03 CET

Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar har i dag förklarat Anders Wejryd, Ragnar Persenius, Thomas Söderberg, Anna Karin Hammar och Carl-Erik Sahlberg behöriga att vigas till biskop, dvs. kunna väljas till ärkebiskop.

Ansvarsnämnden har att, enligt 8 kap. 8 § första stycket kyrkoordningen (KO) jämförd med 25 kap. 2 § första stycket, pröva behörigheten att vigas hos dem som erhållit röster i provvalet. Prövningen omfattar även dem som redan är biskopsvigda. Biskop Carl Axel Aurelius har inför Ansvarsnämnden förklarat att han inte kandiderar i ärkebiskopsvalet och att han därför avstår från att delta i behörighetsprövningen.

Beträffande frågan om behörighetsprövningen skall omfatta även kandidaternas inställning till homosexuella, framgår av 8 kap. 8 § första stycket KO, jämfört med 25 kap. 2 § första stycket, att nämnden endast skall pröva de villkor som framgår av dessa bestämmelser. I ärendet kan således endast prövas om kandidaterna är döpta, konfirmerade och tillhör Svenska kyrkan samt att de har förklarat sig beredda att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till uppdrag i kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön.

Ulla Wadell
Ordförande i Ansvarsnämnden

Hearing
Måndag den 13 mars arrangerar Svenska kyrkan en hearing med kandidaterna i ärkebiskopsvalet. Hearingen äger rum i Uppsala kl 10.30-14.45 och kommer att tv-sändas.

Hearingen är öppen för media, och för allmänheten i mån av plats. För reportrar och fotografer krävs ackreditering - meddela namn, arbetsplats, e-postadress samt mobiltelefonnr till pressekreterare Ewa Röllgårdh, ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se, senast fredag 10 mars kl 11.

Ärkebiskopsvalet
Första valomgången sker den 15 mars . Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna då, sker en andra valomgång den 30 mars.