AMF

"Samtliga livbolag måste granskas av en kommission"

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 10:37 CEST

Livbolagen skakas av en förtroendekris som kan få allvarliga
konsekvenser både för spararna och för samhället. Bilden av branschen är
så skadad att det kan ta åratal att återställa allmänhetens förtroende
om inte genomgripande åtgärder vidtas. AMF Pension ber därför i ett brev
regeringen och Finansinspektionen att tillsätta en särskild kommission
med uppdrag att granska affärsmetoder och ersättningar/förmåner i
samtliga livbolag. Tankegångarna i brevet utvecklas i en debattartikel i
Dagens Nyheter idag.

- Det har redan framförts flera krav på granskningar av enskilda
bolag. Jag tror dock att sådana punktinsatser har små förutsättningar
att brygga över det förtroendegap som finns mellan livbolagen och
spararna. Risken är stor att det blir en rad utredningar som pågår i
åratal och som dessutom brister i trovärdighet eftersom de beställs av
livbolagen själva, säger AMF Pensions VD Christer Elmehagen.

AMF Pension ber därför regeringen och Finansinspektionen att tillsätta
en kommission med uppdrag att granska alla livbolag på åtminstone två
punkter:

- huruvida respektive bolag har gjort affärer eller internaffärer som
kan ifrågasättas ur spararnas perspektiv
- om ersättningar och förmåner till personer i ledande ställning
tydligt avviker från vad som är kutym i branschen

Ett viktigt syfte med granskningen är också att lugna många av de
sparare som nu oroar sig för sina pensionspengar, ofta helt i onödan.
Den traditionella försäkringen är en mycket säker sparform och dess
förlorade anseende behöver återupprättas. Traditionell försäkring, som
ger en lägsta garanterad avkastning, har varit en bättre placering än
flertalet kunder haft i en fondförsäkring under den senaste
femårsperioden, alla eventuella så kallade återtag till trots.

- Det leder till stora välfärdsförluster om vi misslyckas med att
säkra förtroendet för livbolagen. De hanterar svenskarnas långsiktiga
sparande och ur samhällets perspektiv är det nödvändigt eftersom det
innebär att pengarna "sätts i arbete" genom att de investeras i olika
företag och projekt. Ur spararnas perspektiv gäller det att skapa bästa
möjliga avkastning på pengarna med ett begränsat risktagande, så att
pensionen blir bra och trygg, säger Christer Elmehagen.

För ytterligare frågor, kontakta Christer Elmehagen VD, 0707-307 000
eller Conny Johanson, Chef Information, 070-216 23 16.

AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt
Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs
enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF
Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden