Novestra AB

SAMTLIGA NOVESTRAS ONOTERADE PORTFÖLJBOLAG ÖVERTRÄFFAR PROGNOSER FÖR 1:A HALVÅRET 2004

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 11:51 CEST

Omsättningstillväxten i AB Novestras direktägda onoterade portföljbolagen under andra kvartalet ökade ytterligare jämfört med första kvartalet 2004 och har resulterat i att första halvåret överträffar de tidigare ställda prognoserna. Omsättningstillväxten har inneburit genomgående kraftiga resultatförbättringar för samtliga bolag.

MyPublisher, Inc. redovisade under 1 kv en omsättningsökning om 38%. För 1:a halvåret blev omsättningsökningen 51% och under juni månad ökade omsättningen med drygt 100%.

Strax Holdings, Inc. redovisade under 1 kv en omsättningsökning om 47%. För 1:a halvåret blev omsättningsökningen 48% och under juni månad ökade omsättningen med c:a 70%.

Qbranch AB redovisade under 1 kv en omsättningsökning om 23%. För 1:a halvåret blev omsättningsökningen 26% och under juni månad ökade omsättningen med 32%.

Netsurvey AB redovisade under 1 kv en omsättningsökning om 13%. För 1:a halvåret blev omsättningsökningen 15% och under juni månad var omsättningsökningen ännu högre.

Explorica, Inc. uppvisade under 1 kv en bokningsökning om c:a 50%. Under 2:a kvartalet har bokningssituationen förbättrats ytterligare.

Utvecklingen i saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd fortsätter att vara positiv och det viktigaste innehavet, Speedera Networks, Inc., uppvisade under 1:a halvåret en omsättningsökning på omkring 70%.

DCM AB har tecknat en avsiktsförklaring med danska SDC DanDisc a/s om att de skall förvärva 100% av aktierna i DCM. Ett genomförande av förvärvet skulle innebära att Novestra skulle få ett likvidt innehav i en av de största digitalmediaproducenterna i Europa.

”Vi är mycket nöjda med den senaste tidens utveckling i våra onoterade portföljbolag och tror att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta under överskådlig framtid. Vi ser nu även ett antal möjligheter att under de närmaste 18 månaderna kunna realisera värden, som vi räknar med kommer att överstiga våra bokförda värden”, säger Novestras ordförande, Theodor Dalenson.

För ytterligare information kontakta Theodor Dalenson, styrelseordförande, AB Novestra,
tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj bestående av små och medelstora onoterade såväl som noterade bolag. Novestra fokuserar på investeringar i bolag med betydande tillväxt- eller värdeutvecklingspotential.

Novestras portfölj består bl a av Explorica, Inc., Flexbridge Technologies, LLC, IBS AB (publ), inWarehouse AB (publ), Lagercrantz Group AB (publ), MyPublisher, Inc., Netsurvey AB,
Pergo AB (publ), Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten
Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista.
För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com .