onetwocom AB

Samtliga nyemissioner i samband med sammanslagningen med one2com A/S nu registrerade

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 17:57 CEST

Freetel AB meddelar att samtliga nyemissioner hänförliga till sammanslagningen med one2com A/S nu tillfullo registrerats hos PRV. Efter genomförda kontant- och apportemissioner uppgår aktiekapitalet till 23 224 453 kronor, det totala antalet aktier uppgår till 232 224 453. Nyemissionerna har tillfört bolaget cirka 25 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Larsson, CFO
Tel. 08-556 965 43, Mobil 070-5898924
peter.larsson@freetel.se

Eller besök vår hemsida: www.freetel.se

Om Freetel/One2com AB
Bolaget är Skandinaviens ledande värdeadderande distributör och leverantör av eftermarknadstjänster för mobiltelefoner ochtillhörande kringprodukter. Koncernen har drygt 40 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Proforma uppgick intäkterna 2002 till cirka 251 Mkr. Aktien handlas på Stockholmsbörsens O-lista, huvudkontoret ligger i Nacka.