Hemmaföräldrars nätverk

Samtliga partier måste erbjuda en familjepolitik igen

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2014 14:57 CEST

Det är bra att författarna Christian Sörlie och Susann Nyman Furugård lyfter frågan om en hållbar familjepolitik. Problemet är bara att flera partier (S, V, Mp och M) inte längre har någon familjepolitik. Därför startade Hemmaföräldrars nätverk redan för flera månader sedan Nya Föräldraupproret – och en namninsamling för valfrihet med ett tydligt besked om vilka ramar som krävs:


Föräldrar behöver valfrihet för att få ihop livspusslet och skapa balans under småbarnsåren. Alla barn är olika – alla familjer är olika, därför ska inte föräldrar tvingas leva under snäva politiska ramar där bara en lösning: standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder subventioneras med stora belopp.


Nu är det dags att se till att vi får en familjepolitik som vilar på vetenskaplig grund inte som i dag – på ideologi. Därför måste de politiska ramarna förändras och göra det möjligt för alla föräldrar, oavsett i vilken kommun de bor, att välja mellan mängder av olika barnomsorgsalternativ som subventioneras likvärdigt: Förskola, dagbarnvårdare, omsorg i hemmet och flerfamiljsystem.
Självklart säger vi i Nya Föräldraupproret nej till mer styrning ovanifrån i form av obligatorisk förskola, obligatorisk förskoleklass och tvångskvoterad delad föräldraförsäkring. Vi förespråkar också en åt återgång till lagen före 2011 då det fanns utrymme för hemundervisning.


Enligt FN:s barnkonvention är familjen "den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för särskilt barnens utveckling".Genom att skriva under konventionen är Sverige skyldigt att ge familjen "nödvändigt skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället". Konventionen säger att "barnet, för att kunna uppnå en fullständig harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse".


Tid för barn, balans mellan familj och arbete är en grundläggande frihet och rättighet för alla människor. Det är ett val som ska uppmuntras och stödjas – inte bestraffas - som i dag med högre skatter för hemmafamiljen på grund av särbeskattningen – och orättvisa subventioner för alla de som väljer bort standardlösningen.


Nya Föräldraupproret kräver nu att den politiska styrningen av barnfamiljerna upphör och att de politiska ramarna förändras, så att varje familj själv kan pussla ihop den bästa lösningen.


Madeleine Lidman

Hemmaföräldrars nätverk

hemmaforaldrar.se

Läs också:

Nya Föräldraupproret

Hög tid för en ny familjepolitik

Dålig idé av S att slopa alternativen i barnomsorgen

Barnen får betala ett högt pris med S-förslaget

Alla barn ska ha rätt till en sammanhängande ledighet

Hemmaföräldrars nätverk - HFN - är Sveriges ledande hemmaförälderorganisation och vi startade 2001. Sedan starten har HFN arbetat aktivt för att ge stöd, råd och inspiration till de föräldrar som väljer att gå mot normen och stanna hemma längre med barnen. Vi är arbetar också aktivt genom opinionsbildning och har ofta debattartiklar inne i de stora dagstidningarna, men arbetar även direkt mot de politiska partierna, för att förändra de politiska ramarna mot mer valfrihet - så att föräldrar kan satsa på tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Med jämna mellanrum ordnar vi föreläsningar kring barn och föräldraskap och nu har vi även dragit igång Nya Föräldraupproret med en namninsamling för mer valfrihet.

Det mesta av nätverkandet sker i vår facebookgrupp. Vi har också lokala grupper över hela landet, där föräldrar ordnar träffar och aktiviteter för de föräldrar som satsar på tid för barn och balans mellan familj och arbete.