Myndigheten för yrkeshögskolan

Samtliga tillsynade utbildningar på Nackademin får kritik

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 12:08 CEST

Myndigheten för yrkeshögskola har i år genomfört regelbunden tillsyn på tolv av Nackademins yrkeshögskoleutbildningar. Myndigheten riktar kritik mot samtliga utbildningar.

Nackademins yrkehögskoleutbildningarna finns inom samhällsbyggnad, ekonomi och Data/IT. De områden som kritiseras är främst lärande i arbete, behörighet och ledningsgruppens sammansättning.

– Det är uppseendeväckande att samtliga tillsynade utbildningar får kritik. Nackademin är en stor aktör inom yrkeshögskolan med omkring 2 300 studerande och det är viktigt att man snabbt rättar till bristerna, säger Christer Bergqvist, chef för avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning.

Myndigheten riktar allvarlig kritik mot att Nackademin har antagit studerande som inte uppfyller behörighetskraven. Av 30 studerande på en av utbildningarna var det endast hälften som uppfyllde kraven.

I samband med tillsynerna har myndigheten också konstaterat att de studerande på några av utbildningarna inte har fått någon LIA-plats (lärande i arbete) för att genomföra praktik under utbildningen. Enligt utbildningsformens regelverk ska varje YH-studerande få utföra lärande i arbete på en arbetsplats.


– Lärande i arbete är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för yrkeshögskolan som utbildningsform. 47 procent av de examinerade YH-studerande får jobb på sin LIA-plats. Det är alltså oerhört viktigt att detta fungerar väl, säger Christer Bergqvist, chef för avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning.


De av Nackademins utbildningar som har haft regelbunden tillsyn under våren får också kritik för ledningsgruppens sammansättning. Varje yrkeshögskoleutbildning ska ha en ledningsgrupp där arbetslivets ledamöter ska vara i majoritet. Det ska även finnas en representant från högskola eller universitet och en representant från skolväsendet om utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Vid tillsynerna visar det sig att högskolan och skolväsendet inte medverkat alls, eller endast i ringa omfattning, vid ledningsgruppernas möten.

– Ledningsgrupperna för yrkeshögskoleutbildningarna har en mycket viktig funktion som beslutsfattande organ och ansvarig för kvalitetssäkringen av utbildningar. Det är inte tänkt att man ska sätta i system att ledamöter inte medverkar vid mötena, säger Christer Bergqvist.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig Kristina Granqvist 070 953 33 73.

Detta är yrkeshögskolan:
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial, CSN-berättigad yrkesutbildning som utgår från arbetslivets behov av kompetens. Utbildningarna drivs därför i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en fjärdedel av utbildningen är praktik. Yrkeshögskolan är framgångsrik – 62 procent får jobb inom det de utbildade sig till. Under ett år studerar ungefär 40 000 på olika yrkeshögskoleutbildningar. Det finns både privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. Mer information på www.myh.se och www.yrkeshogskolan.se