Firefly AB

Samtliga utelöpande konvertibla skuldebrev konverterade till aktier

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 14:40 CEST

Konverteringstiden för Fireflys konvertibla skuldebrev 2000/2003 med konverteringskursen 6:50 har löpt ut. Innehavarna av skuldebreven har begärt konvertering av hela det utestående lånet på totalt 3.250.000 kr.

Aktiekapitalet i Firefly kommer därvid att öka med 250.000 kr till 3.000.700 kr, fördelat på 6.001.400 aktier om nominellt 50 öre. Samtidigt tillförs överkursfonden 3.000.000 kr.

Efter konverteringen uppgår bolagets soliditet till cirka 65 %.

”Då konvertibelinnehavarna i huvudsak är anställda i bolaget, kan man dra slutsatsen att våra medarbetare delar styrelsens positiva syn på bolagets framtidsmöjligheter,” säger VD Lennart Jansson.

Stockholm den 30 juni 2003
Firefly AB (publ)
Styrelsen

För vidare information: VD Lennart Jansson, 0705-919676
Ordf. Robert Rehbinder, 0708-249840