Volvokoncernen

Samtliga villkor för Volvos erbjudande till aktieägarna i Kommersiella fordon europa ab har uppfyllts

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 08:45 CEST

· Bilias beslut om utdelning av aktierna i Kommersiella Fordon Europa
AB har verkställts
· Samtliga villkor för Volvos erbjudande till aktieägarna i
Kommersiella Fordon Europa AB har uppfyllts

Volvo har fastställt att samtliga villkor för erbjudandet har uppfyllts eftersom aktierna i KFAB har registrerats på Bilias aktieägares VP- konton. Med anledning härav kommer erläggande av likvid i form av aktier i Bilia påbörjas den 14 juli 2003.

Som tidigare meddelats, förlängs anmälningsperioden till och med den 8 augusti 2003 för de aktieägare som ännu inte accepterat erbjudandet. Aktieägare som lämnar in aktier under den förlängda anmälningsperioden beräknas erhålla likvid den 15 augusti 2003.

För ytterligare information, kontakta Mårten Wikforss 031-66 11 27