Samtrafiken i Sverige AB

Samtrafiken: E-handelslösning samlar all kollektivtrafik

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 07:30 CEST

Det kommer att bli enklare för resenärer att söka och köpa kollektivtrafikresor från alla trafikföretag i hela Sverige i oktober. Då lanserar nämligen Samtrafiken en e-handelslösning för den digitala reseplaneraren Resrobot. Köpfunktionen har tagits fram av företaget X2AB.

Kollektivtrafikens alla aktörer har beslutat att skapa en branschgemensam e-handelslösning, som på hela branschens uppdrag åtar sig att sälja biljetter från hela Sveriges kollektivtrafikutbud. Försäljningen kommer att ske via den digitala reseplaneraren Resrobot, som drivs av Samtrafiken – branschens egna samverkans- och utvecklingsföretag.

- Genom att använda det inarbetade och branschgemensamma varumärket Resrobot hoppas vi att resenärerna snabbt upptäcker den här nya möjligheten att köpa biljetter, säger Gerhard Wennerström, VD för Samtrafiken. För resenärerna är det viktigt att enkelt kunna hitta och köpa den bästa resan och att de kan lita på att utbudet sorteras neutralt baserat på relevanta faktorer som restid och pris. Det är så vi kommer att göra med Resrobot.

Under de senaste åren har både tågtrafiken och den regionala kollektivtrafiken avreglerats, vilket gjort att det i dag finns ett tiotal olika tågbolag och ännu fler bussbolag. Hur dessa bolag väljer att sälja sina biljetter skiljer sig åt: några har försäljning enbart av det egna utbudet, andra säljer en stor del av utbudet i Sverige och en del förlitar sig helt på andras försäljningskanaler. Ingen part har skyldighet att sälja hela Sveriges kollektivtrafikutbud.

Samtidigt vill resenärer enkelt kunna söka och köpa den bästa möjliga resan i sin mobiltelefon eller på webben, oberoende av vem som trafikerar sträckan. I dag är det svårt när man exempelvis vill korsa en länsgräns eller inte vet vilket bolag man ska vända sig till.

E-handelsfunktionen som kommer att lanseras har tagits fram av X2AB, som driver ett branschgemensammt biljett- och betalprojektet. Funktionen visades upp i en första beta-version i juni tillsammans med infrastrukturministern Catharina Elmsäter Svärd. När nu Samtrafiken driver projektet vidare mot en lansering så är första steget att teckna avtal med Travelnode, som kommer att ansvara för försäljningen av biljetter.

- Vi är glada över att ha fått kollektivtrafikbranschens samlade uppdrag att ansvara för försäljningen av biljetter via tjänsten Resrobot, säger Håkan Göransson, VD för Travelnode. Som säljande part ligger vårt fokus på nöjda kunder och vi kommer att komplettera den framtagna e-handelslösningen med vår manuella kundtjänst för att ge resenärerna så bra information och bokningsservice som möjligt.

Inom kort kommer de slutliga användartesterna att genomföras inför lanseringen i oktober.

Samtrafiken samarbetar sedan tidigare exempelvis med Google, för att göra tidtabellsinformation synlig i Googles karttjänt. Dessutom står Samtrafiken bakom Trafiklab, en utvecklingsnav för öppen trafikdata.

Fakta om Resrobot
Resrobot är en digital reseplanerare och informationstjänst på webben och som app för all kollektivtrafik i hela Sverige, som lanserades 2006 av Samtrafiken och som initierades i samverkan med RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige. I oktober lanseras en e-handelslösning som gör det möjligt för resenärer att även köpa resor direkt i Resrobot. Det sökbara utbudet som kommer att finnas till försäljning täcker 3500 hållplatser, vilket är majoriteten av alla fjärresor.

För mer information, vänligen kontakta:
Gerhard Wennerström, VD för Samtrafiken, 070-762 38 76, Skype: gerwe-sam, gerhard.wennerstrom@samtrafiken.se.
Håkan Göranson, VD för Travelnode, 070-454 95 10, hakan@travelnode.se

Travelnode är en webbresebyrå som är specialinriktad på försäljning av svensk kollektivtrafik. Genom smarta systemlösningar och en välkomnande kundtjänst är vi ”motorn under huven” för våra samarbetspartners som vill kunna erbjuda tåg- och bussbiljettförsäljning under eget varumärke. Travelnode tar som säljande part hand om alla operativa aspekter av försäljningen – från bokning, betalningsmottagande och biljettleverans till redovisning, kundsupport och reklamationshantering.

Samtrafiken är ett tjänsteutvecklingsföretag som verkar för att göra kollektivt resande enklare, mer tillgängligt och mer pålitligt. Det gör Samtrafiken genom att utveckla tjänster för trafikföretag och resenärer, och förse branschen med specialistkunskap och data om Sveriges resande. För mer information se: www.samtrafiken.se.