Samtrafiken i Sverige AB

Samtrafiken: Nya förbättrade resevillkor för Resplus

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2014 09:45 CET

För att underlätta för resenärer har Samtrafiken förändrat och förbättrat villkoren för Resplus-biljetter. Förändringarna innebär tydligare villkor för resenären och ett förbättrat gemensamt erbjudande från trafikföretagen inom Resplus.

En Resplus-resa kan köpas på ett försäljningsställe men spänna över flera trafikföretag. Det är en hela vägen-biljett som ser till att resenären kommer fram till sin slutdestination och får hela resan i en och samma bokning. I Resplus-samarbetet ingår över 50 trafikföretag i Sverige som binder ihop över 3500 orter. De nya resevillkoren för Resplus, som trädde i kraft den 1 januari, förtydligar rättigheterna för resenärer och gör resandet ännu tryggare.

- Vi har märkt att många inte känner till resevillkoren och vad man faktiskt har rätt till som Resplus-resenär. Därför har vi nu sett till att de nya villkoren är förenklade och tydligare, säger Laila Berkhahn, tjänsteansvarig för biljettsamverkan på Samtrafiken.

Trafikföretagens generella skyldigheter i de nya resevillkoren är exempelvis att informera före resa, ansvara för att den resande kommer fram enligt det som avtalats på biljetten, ansvar för person- och sakskada och ansvar för assistans vid trafikstörning.

- Till exempel  framgår det när resenären kan ha rätt till återbetalning och vilken part resenären ska vända sig till med ersättningskrav, säger Laila Berkhahn.

Sedan den 1 januari har villkoren i Resplus också anpassat, enligt EG-direktiv, när kunden har rätt till assistans. Varje år utförs cirka 3,5 miljoner resor med Resplus. Samtrafiken, som är ett tjänsteutvecklingsföretag för kollektivtrafiken i Sverige, tar tillsammans med trafikföretagen fram tjänster och riktlinjer för att öka det kollektiva resandet i Sverige.

För resevillkoren i sin helhet och ytterligare information om Resplus-biljetterna, se: http://www.samtrafiken.se/tjanster/resplus/resenar/

För mer information, kontakta:
Laila Berkhahn, tjänsteansvarig för biljettsamverkan på Samtrafiken
Telefon: 070-7623324
Mejl: laila.berkhahn@samtrafiken.se


Om Samtrafiken
Samtrafiken är ett tjänsteutvecklingsföretag som verkar för att göra kollektivt resande enklare, mer tillgängligt och mer pålitligt. Det gör Samtrafiken genom att utveckla tjänster för trafikföretag och resenärer, och förse branschen med specialistkunskap och data om Sveriges resande. För mer information se www.samtrafiken.se.