Samtrafiken i Sverige AB

Samtrafiken ser över tillgänglighet för funktionsnedsatta i Örebro

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 10:11 CET

Samtrafiken har av Länstrafiken Örebro fått uppdraget att se över tillgänglighetserbjudandet i kollektivtrafiken i Örebro län för personer med funktionsnedsättning. Genomlysningen är ett första steg i att ge Länstrafiken Örebro en uppfattning om vad i deras arbete med tillgänglighet som brister eller fungerar tillfredställande samt vilka områden de bör prioritera.

Samtrafiken genomför under november och december den övergripande genomlysningen av Länstrafiken Örebros tillgänglighetserbjudande för personer med funktionsnedsättning. Utgångspunkten är att göra en genomlysning som ser över tillgänglighetserbjudandet i kollektivtrafiken i Örebro län avseende fordon, hållplatser, stationer, utbildning av anställda, den digitala miljön och bemötandet av resenärer med funktionsnedsättning.

-  Vi har fått signaler från våra kunder att man gärna vill ha hjälp inom detta område. Däremot är det få som vet var man ska börja. Därför valde vi att ta fram en tjänst som ger våra kunder övergripande kunskap om vad de gör bra avseende tillgänglighet och vad som bör förbättras. Vi kommer i slutet av arbetet överlämna en rapport med de brister vi identifierat och i vilken prioritetsordning man bör åtgärda detta, säger Thomas Wilhelm, expert på tillgänglighetsfrågor på Samtrafiken.

I Samtrafikens uppdrag ingår bland annat att skapa en nulägesanalys av hur personer med funktionsnedsättningar uppfattar tillgängligheten i länet. Samtrafiken kommer dessutom att hålla i en workshop med intressenter från Länstrafiken, kommunen och personal från berörda trafikföretag där deltagarna kommer att få reflektera över hur de idag arbetar med tillgänglighet.

-  Det är viktigt för oss på Länstrafiken Örebro att ha ett tillgänglighetserbjudande som är tillfredställande för personer med funktionsnedsättningar och att vi ser över vårt utbud. Kollektivtrafiken ska vara ett alternativ för alla. Det kändes därför självklart att vända oss till Samtrafiken som har lång erfarenhet av att arbeta med tillgänglighetsfrågor och dessutom ett stort nätverk av flera handikapporganisationer och myndigheter, säger Thony Lundberg, områdeschef på Länstrafiken Örebro.

Kontakt Samtrafiken

Thomas Wilhelm

Expert på tillgänglighetsfrågor och Key Account Manager

070-762 38 91

Thomas.wilhelm@samtrafiken.se

Kontakt Länstrafiken Örebro

Thony Lundberg

Områdeschef

019-602 39 65

thony.lundberg@lanstrafiken.se


Om Samtrafiken i Sverige AB

Samtrafiken i Sverige AB är ett tjänsteutvecklingsföretag som verkar för att göra kollektivt resande enklare, mer tillgängligt och mer pålitligt. Det gör vi genom att utveckla tjänster för trafikföretag och resenärer, och förse branschen med specialistkunskap och data om Sveriges resande. För mer information om Samtrafiken se www.samtrafiken.se. För mer information om Samtrafikens arbete med tillgänglighetsfrågor se http://www.samtrafiken.se/tjanster/funktionshinder-och-tillganglighet/.