Enfo

Samuli Savo blir direktör för affärsområdet IT-tjänster och outsourcing

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2015 09:28 CEST

Civilingenjören Samuli Savo (f. 1975) har tackat ja till att bli direktör för Enfo-koncernens affärsområde IT-tjänster och outsourcing samt ledamot i ledningsgruppen från den 1 augusti 2015.

Samuli Savo kommer närmast från konsultföretaget Gartner och ansvarar i fortsättningen för Enfos affärsområde IT-tjänster och outsourcing. Affärsområdet vilket är koncernens största, har nästan 400 IT-konsulter på fyra platser i Finland och Sverige.

”Samuli är ett utmärkt tillskott i Enfos ledningsgrupp. Han har gedigen erfarenhet av att utveckla affärsområdet IT-tjänster och av ledarskap i ett internationellt företagsklimat. Tack vare sitt senaste uppdrag har han även en mycket bra uppfattning om hur Enfo på bästa sätt ska hjälpa sina kunder i den pågående övergången mot digitalisering. Exempel på det är de nya affärsmöjligheterna med molntjänster, analyser och Internet of Things”, berättar Enfo-koncernens CEO Arto Herranen.

Samuli Savo beskriver komplexiteten företagen står inför ”Å ena sidan har IT allt mer blivit en central drivkraft för företagens affärsverksamhet. Å andra sidan måste företagen ständigt hitta rätt balans mellan att underhålla den aktuella IT-miljön och att investera i nya möjligheter. Särskilt de medelstora företagen befinner sig i ett tufft läge. Den IT-miljö som har växt fram med åren är ofta komplicerad, men organisationen har oftast inte särskilt omfattande egna IT-utvecklingsresurser. Dessutom är de flesta IT-serviceleverantörerna främst intresserade av att hjälpa stora företag.

Därför tror jag att Enfo kan uppnå en betydande tillväxt i de nordiska länderna genom att hjälpa de medelstora kunderna. Vi bistår kunderna med att hantera balansen för IT-utveckling genom att göra det lättare att ta fasta på nya möjligheter”, avslutar Savo.

Osmo Wilska, som tidigare innehaft befattningen ansvarar numera för Enfos affärsområde outsourcingtjänster för ekonomiska processer.

Ytterligare uppgifter:

Arto Herranen, CEO, tfn 044 719 3000

Samuli Savo, EVP IT Outsourcing Services (från den 1 augusti 2015), tfn 050 387 0331

Enfo är ett framstående nordiskt IT-företag som erbjuder effektiva paketlösningar för outsourcing av IT och affärsprocesser, samt IT-konsulttjänster som hjälper kunder i Finland, Sverige, Norge och Danmark att fokusera på sin kärnverksamhet. Med 50 års erfarenhet av utveckling av IT-lösningar och IT-koncept och med närmare 800 IT-konsulters ingående expertis gör vi affärsprocesser enklare, smidigare och smartare. Enfo omsätter 145 miljoner euro. www.enfo.se

För mer information om oss på Enfo, följ oss på:

LinkedIn
Facebook
Twitter
YouTube

Sedan 1964 har vi på Enfo ständigt utvecklat våra IT-tjänster för att skapa affärsvärde och konkurrenskraft åt våra kunder. Tillsammans med vinnande "Best Practice"-metoder och unika kompetenser har vi gjort IT enklare, smidigare och smartare.

Idag erbjuder vi kompletta och standardiserade outsourcing-tjänster för alla era IT-funktioner och IT-stöd för era affärsprocesser. Våra drygt 800 meriterade specialister ger er världsledande kompetens och kundanpassade lösningar inom affärsprocesser, integration, mobilitet, IT-säkerhet, Business Intelligence, IT-självbetjäning och Service & Asset Management.

Allt detta för att ni ska få mer tid att göra det ni gör bäst.