Jernhusen AB

Samverkan i Västerås ska fylla tågpendlar

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 09:02 CEST

Med stora godsflöden, en väl utbyggd infrastruktur samt en stor handels- och industrisektor, är Västerås ett av Sveriges bästa logistiklägen. Den 21 oktober bjöd Västerås Kombiterminal in till en marknadsträff med kombitrafik i fokus. Ett fyrtiotal aktörer slöt upp och diskuterade hur mer gods kan flyttas från väg till järnväg.

Deltagarna fick veta mer om Västerås Kombiterminal samt vilka förutsättningar och tjänster som erbjuds och utvecklas. Idag har terminalen pendlar till Göteborg och Helsingborg och fler nya pendlar kommer igång inom kort. I februari 2011 startar en tågpendel mellan Halmstad hamn och Västerås och utöver detta planeras en pendel mellan Malmö och Västerås. Intercontainer, Vänerexpressen och CargoNet som trafikerar terminalen idag, presenterade också aktuell och planerad trafik till och från Västerås.  

- Genom samarbeten kan vi utveckla en ännu starkare logistiknod med hjälp av kombitrafikens möjligheter. Vi vill att fler tar plats på de nya tågpendlarna till och från Västerås, säger Eric Nilsson, styrelseordförande i Västerås Kombiterminal AB.  

Fastighetsägaren Jernhusen visade en planerad utveckling av fastigheten med bland annat lager i anslutning till terminalen. Genom att erbjuda lager intill järnvägen i Västerås hoppas man ytterligare kunna minska koldioxidutsläppen på vägarna.  

- Terminalkonceptet bygger på att ge terminalens kunder mervärden i form av ökad effektivitet, service och säkerhet. Varuägare som är intresserade av lager i Västerås får en möjlighet att samtidigt dra nytta av kombitrafikens fördelar, säger Anders Holmberg, affärsutvecklare på Jernhusen.  

Helmer Larsson och Håkan Johansson från Västerås kommun samt Mälarhamnars Patrik Åman uppmärksammade regionens nuvarande och framtida potential. Västerås Stad, Mälarhamnarna och Västerås Kombiterminal har en gemensam syn på hur Västerås ska utvecklas för att bilda en betydande nod för de godsflöden som importeras och exporteras till regionen.  

Under dagen genomfördes också en workshop med syfte att genom samverkan driva mer kombitrafik till och från Västerås. Många intressanta dialoger fördes mellan terminalbolag, fastighetsägare, speditörer, tågoperatörer, hamnar och varuägare. Fokus låg på vilka yttre krav som ställs på terminalen om den vill vara knutpunkten i godsflödet.  

- Det är nu än mer uppenbart att Västerås har ett starkt logistikläge säger Thomas Zetterblom, terminalchef och dagens värd. 

Tillsammans kan vi skapa mervärden, sänka koldioxidutsläpp, dämpa bristen på yrkesförare, avlasta vägar från tung trafik och bygga ett framtida hållbart transportnät.  

Västerås Kombiterminal AB är samägt av Jernhusen och Mälarhamnar och har varit drift sedan februari 2010. På kombiterminalen i Västerås planeras en förlängning av spåren, en utökning av terminalens yta samt en lageretablering för att möta regionens växande behov.  

Material från marknadsträffen finns på www.kombiterminaler.se under Västerås kombiterminal och ”Aktuellt”.  

För mer information kontakta:
Ann Hermansson, marknadskommunikatör Jernhusen, tel 08-410 032 46