Länsstyrelsen i Östergötlands län

Samverkan kring demokrati, människovärde och kultur i länet

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:25 CET

Länsstyrelsen Östergötland och länets kommuner har träffats för att diskutera samverkan över gränserna när det gäller frågor om nationaldagsfirandet, ceremonier för nya svenska medborgare, Förintelsens minnesdag och Östgötadagarna.

I dag arbetar olika personer och grupper med dessa frågor i kommunerna, ibland utan någon större kontakt mellan sig. Vid mötet diskuterades möjligheterna till och värdet av ett närmare samarbete inom och mellan kommunerna.

- De frågor som vi har diskuterat har kommunerna ansvar för, men det finns ett värde i att utbyta erfarenheter och ventilera nya idéer på länsplanet för att hela tiden utveckla arbetet, säger landshövding Björn Eriksson. Det finns också en del tydliga beröringspunkter mellan frågorna som gäller demokrati, människovärde och kultur. Jag ser framför mig ett ”årshjul” där insatser för våra nya medborgare, den enskilda östgöten med flera sätts i centrum. Länsstyrelsen Östergötland vill gärna medverka till att nya nätverk utvecklas mellan kommunerna!

Enigheten var stor att pröva nya former för samverkan. Varje kommun ska internt diskutera dessa frågor. I september är en ny träff inplanerad mellan Länsstyrelsen och kommunerna. Under våren kommer också frågan att tas upp i de länsvisa grupper som finns för nationaldagsfirandet, Östgötadagarna och Förintelsens minnesdag.

För mer information kontakta gärna:
Integrationshandläggare Nima Poushin, tfn 013-19 62 04, mobil 0706-19 62 04