Stockholms Läns Landsting

Samverkan kring multisjuka äldre måste förbättras (s)

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 11:02 CET

Det socialdemokratiska hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros bjuder idag in kommunerna i Stockholms län till seminarier för att förbättra samordningen av vården och omsorgen för multisjuka äldre.

– Revisionsrapporten om multisjuka äldre, som presenterades för en månad sedan, visar att samverkan mellan kommun och landsting inte fungerar. Jag blev arg när jag läste den och lovade att jag skulle bjuda in kommunerna i Stockholms län för att lösa frågan om samarbetet kring den här utsatta gruppen. Idag skickar jag ut inbjudan till ansvariga kommunpolitiker. Samverkan om vården och omsorgen för multisjuka äldre måste lösas snabbt. Situationen är inte acceptabel, säger Inger Ros.

– Det är dags att lägga revirstrider om vad som är kommunens eller landstingets ansvar åt sidan. Under seminarierna som ska hållas med kommunerna måste vi diskutera hur vi på bästa sätt kan organisera arbetet utifrån den enskilda individens behov, säger Inger Ros.

– Jag bjuder också in pensionärsorganisationerna och anhörig- och patientföreningar för att höra hur de tycker att vården och omsorgen ska förbättras. Seminarierna kommer att utgöra underlag till en handlingsplan för hur vi i Stockholms län ska kunna ge bättre omhändertagande till våra äldre multisjuka, säger Inger Ros.

Mötena med kommunföreträdarna äger rum under tre seminarier i april och maj, ett för södra länet, ett för norra länet och ett för Stockholms stads stadsdelar samt Ekerö.

Mer information:
Ida Lindqvist, pressekreterare, 070-737 39 38

Läs rapporten ”’Styckevis och delt’ – Om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet”: http://www.sll.se/w_rev/161908.cs